TENS for sirkulasjon og smerte

En mye brukt og nyttig legging for generell sirkulasjonsøkning og smertedemping kalles Kaadalegging. Denne er enkel i bruk både for terapeut og pasient.Lavfrekvent (LF) TENS settes på akupunkturpunktene S13 og L14 som vist på bildet for å gi en generell økning av blodsirkulasjonen. Strømstyrken bør gi en muskelvibrasjon, men ingen smerte. MultiTENS programmene P05, P06 og P08 i minimum 30 minutter x 2 daglig, vekselvis høyre og venstre hånd. Elektrodeplasseringen brukes også i forhold til smertedemping. Du finner også beskrivelse i vår behandlingsveileder for TENS ved sårbehandling her.