Smertelindring med TENS

Hva sier forskningen om TENS for postoperative smerter? En nylig redaksjonell artikkel i tidsskriftet Analgesia & Resuscitation: Current Research, oppsummerer evidens fra systematiske placebokontrollerte oversiktsartikler om effekten av TENS for smertelindring. Forfatteren konkluderer med at resultatene fra denne gjennomgangen tyder på at TENS lindrer smerte og reduserer forbruk av smertestillende medikamenter når behandlingen brukes riktig. Indirekte fordeler av TENS behandlingen inkluderer bedring av lungefunksjon og generell mobilitet, noe som reduserer risikoen for lungeinfeksjoner, hypoksi, liggesår og dyp venetrombose. Quintet har lang erfaring med TENS for smertelindring og muskeltrening. Vi holder også jevnlige TENS kurs rundt om i landet. Kursene er gratis og en blanding av teori og praktisk trening på elektrodelegging, programvalg etc for ulike diagnoser. Ta kontakt på post@quintet.no eller tlf. 55 981555 dersom du ønsker TENS kurs for deg og dine kolleger. Les hele artikkelen her.