Nytt program i NT Continence

NeuroTrac Continence har nå fått et nytt åpent program PC 4 der man kan legge inn ønskede parametere for behandling. Eksempelvis kan det legges inn parametere fra studier med dokumentert effekt på enten barn og overaktiv blære (10 Hz frekvens, 200 uS pulsbredde, stimuleringstid: 2 timer, kontinuerlig stimulering eller forstoppelse 20 Hz frekvens, 200 uS, stimuleringstid 30 min kontinuerlig). Med andre ord, mer spesifikk behandling og flere muligheter med et enkelt apparat! Den oppdaterte brukerveiledningen finner du her.