Ny doktorgradsavhandling

Fysioterapeut og stipendiat Merete Kolberg Tennfjord disputerte 11. desember på Norges Idrettshøgskole med avhandlingen»Pelvic floor muscle function, vaginal symptoms and symptoms of sexual dysfunction in first time mothers; a cohort and a randomised controlled trial». Vi gjengir et utdrag her: Graviditet og fødsel er potensielle risikoperioder for å utvikle dysfunksjon i bekkenbunnen som urinlekkasje, avføringslekkasje og underlivsprolaps, i tillegg til symptomer relater til seksuell dysfunksjon. Det er i dag sterk evidens for at styrketrening av bekkenbunnsmusklene kan forebygge og behandle urinlekkasje under graviditet, og etter fødsel. Det er imidlertid gjort få studier omkring sammenhengen mellom funksjon I bekkenbunnsmusklene og symptomer relater til seksuell dysfunksjon. Avhandlingen tar for seg forekomst av symptomer fra bekkenbunnen relater til seksuell dysfunksjon og ser på sammenhengen mellom symptomer og funksjon av bekkenbunnsmuskulaturen. Avhandlingen har også sett på effekten av bekkenbunnstrening etter fødsel for symptomer knyttet mot seksuell dysfunksjon, og reliabilitet og samsvar ved trykkmåling for å undersøke bekkenbunnsmuskulaturen I hvile, ved styrke og utholdenhet. Les hele sammendraget her. Doktorgradsarbeidet er også omtalt på forskning.no.

Quintet har enkle hjelpemidler til trening av bekkenbunnen for å holde tett og behandle eller forebygge plager!