Mann med underlivssmerte

Vi har mottatt en interessant kasuistikk fra spesialfysioterapeut Elsa Zachariassen ved Hinna Helsepark Fysioterapi & Trening, Hun fikk henvist en 52 år gammel mann med smerter i bekken og perineum fra urolog i mai 2016. I rapport fra legen står det kronisk prostatitt og smerter i testikler. Plagene har vart i mer enn 2 år – de kommer og går og kan variere fra uke til uke. Da han startet behandling hadde han hatt konstante smerter i en uke. Han hadde også soiling fra endetarm flere ganger daglig. Behov for smertestillende medikamenter x 4 daglig. Behandling ble startet med bekkenbunnstrening og EMG biofeedback med anal probe 2-3 ganger ukentlig. Han startet samtidig med tibialisstimulering daglig og smerteprogrammet P01 i NeuroTrac ETS med anal probe 2-3 ganger ukentlig. Oppfølging hos terapeut hver 6. uke de første 4 månedene, deretter hver 3.måned. Status i November 2017 er at han har vært smertefri i 4 måneder, bruker fortsatt tibialisstimulering og trener bekkenbunnen daglig, nå uten hjelp av EMG biofeedback.

Quintet kommenterer: Vårt nyeste apparat NeuroTrac Myoplus Pro inneholder programmer for både tibialisstimulering, smertebehandling og EMG biofeedback.