TENS for ryggmargsskadde

Smerter som påvirker livskvalitet og funksjon er et utbredt og alvorlig problem for ryggmargsskadde. I en undersøkelse fra USA i 2013 angir ca. 77% (no=103, snittalder 48.7år) av ryggmargsskadde moderat til alvorlig nevropatisk smerte. En mindre randomisert, kontrollert studie fra 2015 viser god effekt av lavfrekvent transkutan nervestimulering (TENS) for smerter hos ryggmargsskadde. Vi har tidligere omtalt effekten av TENS for blant annet diabetisk nevropatisk smerte, rygg-og bekkensmerter i svangerskap og etter fødsel, postoperative smerter, artrosesmerter og for kvalme. Se våre behandlingsveiledere under nyttig informasjon eller henvisninger/omtale av studier under dokumentasjon for mer detaljerte beskrivelser. Aktiv stimulering ble gitt tre ganger pr. uke i 12 uker med en pulsfrekvens på 2 Hz, pulsbredde < 200 ms og pulsstyrke på 50 mA, behandlingstid 20 minutter. Elektrodene ble plassert over smertefullt område. Effektmål som ble brukt var McGill Pain Questionnaire (MPQ). Resultatene etter 12 uker viste en signifikant forskjell i smertescore mellom TENS gruppen og kontrollgruppen. Resultatene er i samsvar med tidligere studier som viser effekt av TENS for pasienter med ryggmargsskade. Les hele artikkelen her.

Man kan med fordel benytte et TENS/TEMS apparat som også gir stimulering av muskulatur i behandlingen av ryggmargsskadde. Se vårt TENS/TEMS infobrev for omtale og bruksområder av de ulike apparatene https://quintet.no/media/bilder/produkter/nyheter/2010/TENS%20TEMS%20INFOBREV_PRINT04.05.16.pdf.

Publisert

Nyheter

Hjelpemidler for Seksuallivet

Brystkreft og seksualitet

Denne artikkelen ble opprinnelig skrevet av vår lege Aron Willems for Brystkreftforeningens medlemsblad Athene. Vi gjengir teksten her slik at våre lese også kan dra nytte av den! Seksualitet Mange får brystkreftdiagnosen…
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter