Quintet og Gynkreftforeningen

Quintet har inngått samarbeid med Gynkreftforeningen. Hvert år får nær 1.700 nye, norske kvinner diagnosen gynekologisk kreft. Til sammen er det nærmere 21.000 kvinner som lever med eller har hatt denne sykdommen i Norge. Senskader etter kreftbehandling er noe mange sliter med uten å få hjelp. Vi ønsker å sette fokus på behandling av senskader og være en bidragsyter med gode, kostnadsfrie hjelpemidler til både kvinner og menn enten det gjelder underlivshelse eller smertehjelp.

Gynkreftforeningen ble
offisielt stiftet 10. juni 2001, og fra 1. januar 2008 ble foreningen assosiert
medlem av Kreftforeningen. Gynkreftforeningen drives av frivillige kvinner
som er eller har vært rammet av gynekologisk kreft. Foreningens hovedfokus er
pasienten og å få frem kunnskap om hva som bør bedres i helsevesenets
diagnostisering, behandling, rehabilitering, oppfølging og forebygging. Du kan lese mer om Gynkreftforeningen på deres nettside https://www.gynkreftforeningen.no/

Foreningens medlemmer får 10% på våre varer i nettbutikken. 

Alle produktene i denne artikkelen kan rekvireres kostnadsfritt via NAV.