Quintet samarbeider med jordmor

Quintet og jordmor Kjersti Pettersen i Bergen arbeider nå sammen for å hjelpe fødende med smertelindring.

Spørreundersøkelser
viser at mange kvinner ønsker smertelindring som ikke gir en sentral påvirkning
eller hindrer dem i å være aktivt deltagende i de ulike fasene i
fødselsforløpet. Følelsen av mestring og kontroll over egen smerte er også viktig
for kvinner i fødsel. TENS (transkutan elektrisk nervestimulering) er en
velkjent metode for alternativ smertelindring og har vært brukt under fødsel i Australia,
Sverige og Storbritannia i mange år allerede. TENS er trygt å bruke i
svangerskapet etter 12. svangerskapsuke ved f.eks bekkenrelaterte smerter,
under fødselsforløpet og i barselperioden. 

En fersk studie viser at
TENS gir betydelig reduksjon i smerte under fødsel og utsetter behovet for
farmakologisk smertelindring. 
Du finner vår detaljerte omtale av studien her  og hele artikkelen på engelsk her.  Dokumentert effekt av TENS for bekkensmerter i svangerskapet og etter fødsel er beskrevet her. Hvis du som jordmor ønsker å tilby TENS Obstetrics for dine fødekvinner, ta kontakt med oss på post@quintet.no eller tlf. 55 981555.

Jordmor Kjersti holder til i Fjøsangerveien 51, 5054 Bergen. 

Mail: kjersti@jordmor-kjersti.no
Telefon: 90 01 52 26

NeuroTrac TENS Obstetrics fra Quintet er et lite og hendig apparat som
kvinnen selv kan styre gjennom en håndomkobler og dermed veksle mellom lav-og
høyfrekvent stimulering til bruk under riene i åpningsfasen. Her finner du en veiledning til plassering av hudelektroder for fødselssmerter. 

Jordmor Kjersti har apparatet til utlån på sitt kontor. Kom gjerne innom til henne for informasjon og veiledning.