God effekt av TENS for postoperative smerter og ubehag

Denne metastudien fra 2017 som inkluderer 5 randomiserte kontrollerte studier med til sammen 472 pasienter, viser reduksjon av postoperativ smerte i inntil 48 timer, reduksjon i bruk av opioider og en reduksjon i andre bi-effekter som kvalme og oppkast etter total kne protese. Opplevd smerte ble målt med Visuell Analog Skala (VAS) 12, 24 og 48 timer postoperativt og viste en signifikant reduksjon av smerte for pasienter som mottok TENS sammenlignet med kontrollgrupper. Ettersom befolkningen blir stadig eldre, vil flere og flere ha behov for kirurgi for alvorlige slitasjeforandringer. Bruk av sterke smertestillende medikamenter som opioider belaster kroppen og har bivirkninger. Det er derfor en fordel å kunne redusere bruk av disse medikamentene postoperativt. Du kan lese hele studien her.