Forskerseminaret «På stødig bunn»

Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnssykdom (KIB) ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø arrangerer forskerseminaret «På stødig bunn – det siste innen bekkenbunnsforskning i Norge»  7. juni i Oslo. Meld deg på og få oppdatert kunnskap om bekkenbunnsdysfunksjon. KIB uttaler: «Vi ønsker å bidra til et godt, frodig og ikke minst opplyst forskernettverk og inviterer deg derfor til Forskerseminaret «På stødig bunn – det siste innen bekkenbunnsforskning i Norge». Påmeldingsfrist 1.mai!

Se programmet her.

Her vil forskere legge frem 10 minutters innlegg om sine pågående prosjekter samt at det blir foredrag om klinisk implementering av forskning, prosess ved skjemavalidering, og tilgang til data fra kvalitetsregistre og befolkningsundersøkelser.