Kroniske underlivsmerter og TENS

Denne ferske studien fra mars 2018 ser på ulike typer nervemodulering for behandling av kroniske underlivsmerter hos kvinner og menn, der transkutan elektrisk nervestimulering TENS) er et av alternativene som diskuteres. Forfatterne nevner spesielt en randomisert kontrollert  dobbelt blindet studie på bruk av TENS for menn med kronisk prostatitt der TENS ble sammenlignet med ibuprofen og placebo. TENS gruppen viste en statistisk signifikant nedgang i smerte. Les hele artikkelen her.

Neuromodulation for Chronic Pelvic Pain,  2018 Mar 26;19(5):32. doi: 10.1007/s11934-018-0783-2.