Hvilken Første Fredag det ble!

15 kursdeltagere satt som trollbundet i 5 timer. Linda engasjerte oss med blant annet anatomi, ulike former for lekkasje, stressinkontinens, overaktiv blære og tibialisstimulering. Hun krydret det meg egne erfaringer og det var gode spørsmål og diskusjoner under veis. Elektrostimulering og biofeedback er hjelpemidler som Linda bruker aktivt i behandling med svært gode resultater.

Tiden frem til lunch gikk fort, pizza ble spist og vi gikk rett i gang med seksualitet og hvordan helsepersonell snakker om dette tema. Det er fortsatt et tabubelagt emne og mange er ukomfortabel med å ta dette opp med pasient. 

Mangel på kunnskap kan også være en faktor. Antidepressiva, blodtrykksenkende medisin, antiepileptika, serum-kolesterolmedisiner, blodfortynnende og operasjoner i underlivet kan alle hindre nærhet og seksualitet. Det fine er at det finnes løsninger, og Christer demonstrerte bruk av penispumpe, vibratorer og Viberect som er en medisinsk stimulator som fremmer blodtilstømming til penis.

Første Fredag ble en suksess og mange gode tilbakemeldinger er kommet. Vi i Quintet minner om at Første Fredag er et tilbud vi har til alle dere som søker informasjon om våre apparat og trenger veiledning i bruk. Vi har åpent hus på vårt kontor og det er bare å kontakte oss for

spørsmål. Vi planlegger også i fremtiden å holde første fredagskurs også andre steder i landet, så hvis du vil at vi skal besøke deg og din praksis er det bare å ringe oss!

Tusen takk til alle som deltok, og en spesiell takk til Linda for å ha inspirert oss. Tiden fløy av sted, og dagen var et eventyr!