Quintet AS har inngått ny kontrakt med Helse Vest

Vi er svært stolte og glade for at vi fra 1. september 2018 har inngått ny kontrakt om levering av elektrostimulatorer og EMG biofeedbackapparater til de fire helseforetakene innen Helse Vest – Helse Stavanger, Helse Fonna, Helse Bergen og Helse Førde.

Helse Vest har valgt ut NeuroTrac MyoPlus Pro, NeuroTrac PelviTone og NeuroTrac Continence som de tre apparatene som skal benyttes i avtaleperioden. Et godt og variert utvalg av forbruksmateriell er også inkludert i kontrakten. 

Quintet AS vil som vanlig ta ansvar for at alle rekvirentene får all nødvendig opplæring i bruk av apparater og de ulike intervensjonene denne behandlingen kan benyttes til. Vi gleder oss!