Hvordan laste opp skjema i System X

NAV-skjemaet består av 4 sider, og de tre første skal fylles ut. I system X er det slik at en bruker med administratorrettigheter må laste opp alle fire sider av skjemaet for at det skal komme inn i systemet. Alle 4 sidene må kopieres fra hovedskjemaliste til egen skjemaliste av brukeren.

Trykk på O (opsjoner), deretter 1 (skjemaoversikt), trykk F for å søke etter skjema.