Kombinasjonsbehandling for OAB

Denne nye studien ser på effekten av transkutan posterior tibialis nerve stimulering (TPTNS) sammen med lavdosert medikamentell behandling (trospium chlorid) for behandling av overaktiv blære (OAB). Forskerne randomiserte 30 kvinner med OAB til Gruppe I med 30 min tibialisstimulering 3 ganger pr. uke og Gruppe II  med tibialisstimulering pluss 20 mg trospium chlorid daglig. Effektmål var OAB Symptom Score questionnaaire (OABSS), Incontinence Impact Questionnaire-short form 7 (IIQ-7), 3 dagers miksjonsliste og urodynamikk ved uke 0 og uke 8. Resultatene viste at Gruppe II som mottok kombinasjonsbehandlingen, hadde signifikant bedre score enn Gruppe I.

Transcutaneous posterior tibial nerve electrostimulation with low dose trospium chloride: Could it be used as a second line treatment of overactive bladder in females.

Abulseoud A, et al. Neurourol Urodyn. 2018.

Les abstraktet her.