Masteroppgave om nervemodulering for inkontinens hos barn

Denne nye masteroppgaven med tittel «Therapeutic Potensial of Peripheral Nerve Stimulation for Incontinence in the Pediatric Population» fra Nederland omhandler ulike teknikker ved bruk av perifer nervemodulering i behandlingen av urin-og fekal inkontinens hos barn. Den beskriver relevant nevrofysiologi, virkningsmekanismer, elektrodeplasseringer og sammenligner resultater fra i alt 24 studier som oppfylte inklusjonskriteriene. Forfatteren Iris Duroi konkluderer med at studier på TENS (Transkutan Elektrisk Nervestimulering) og PTNS (Perkutan Tibialis Nerve Stimulering) rapporterer om fravær av komplikasjoner i motsetning til SNS (Sakral Nerve Stimulering), der mindre komplikasjoner ses ofte. Videre skriver hun at perifer nervemodulering gir tilfredsstillende effekt og mindre symptomer hos barn med ikke-nevrogen årsak til symptomene. Uroterapeutisk behandling skal opprettholdes i perioden med TENS behandling.

THERAPEUTIC POTENTIAL OF PERIPHERAL NERVE STIMULATION FOR INCONTINENCE IN THE PEDIATRIC POPULATION  

Iris Duroi Student number: 01205235
Supervisors: Prof. Dr. Y. Van Nieuwenhove, Dr. D. Van de Putte

A dissertation submitted to Ghent University in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Medicine in Medicine

En unik randomisert, kontrollert studie fra 2015 med tittel

Transcutaneous posterior tibial nerve stimulation in pediatric overactive bladder: A preliminary report.

bekrefter resultatene fra masterstudien. 40 barn med ikke-nevrogen OAB ble randomisert til enten testgruppe med aktiv tibialisstimulering, frekvens 20Hz, pulsbredde 200us, intensitet 0-10mA, 30 minutter x 1 ukentlig i 12 uker eller kontrollgruppe med passiv tibialisstimulering. Effektmål var OAB symptomer, inkontinensgrad, antall daglige miksjoner og maks miksjonsvolum før og etter behandling. Resultatene viste at 66.66% av pasientene i testgruppen rapportene at de var kurert for OAB symptomer, 23.81% rapporterte betydelig bedring sammenlignet med kun 6.25% i kontrollgruppen. Videre rapporterte 71.42% av pasientene i testgruppen en fullstendig bedring av inkontinens mens kun 12.5% av pasientene i kontrollgruppen rapporterte det samme. Forfatterne konkluderer med at transkutan posterior tibialis stimulering bør være del at behandlingstilbudet til pasienter ved en pediatrisk urologisk avdeling. Les abstraktet her.

Publisert

Nyheter

Kurs/work shop i Bergen 20. september

Denne høsten har vi holdt vårt første fysiske kurs innen elektrostimulering og EMG biofeedback. Vi fikk besøk av 20 ivrige og engasjerte terapeuter fra hele landet. Vi synes det er fantastisk med…

Nyheter

Seksualitet ved revmatiske sykdommer

Forskning viser at seksualitet er vanskelig å snakke om for både helsepersonell og for pasienter, og mange kan oppleve det som både tabu og for privat (Dammen et al., 2020; Fennell &…
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter