Bruk dokumentasjonsbasen vår!

Vi oppdaterer jevnlig dokumentasjonsbasen vår med nyere studier på konservative behandlingsmetoder innen inkontinens, smertelindring og seksuell helse. Så langt det er mulig prøver vi å publisere hele artikler der intervensjonsmetoden er beskrevet med behandlingsparametere. For å gjøre det lettere for terapeuter å finne frem til behandling med dokumentert effekt, har vi nå samlet dokumenterte behandlingsparametere for transkutan og perkutan tibialisstimulering under ett. Vi hjelper deg gjerne og svarer på spørsmål dersom det er noe du lurer på.

Les mer her