Snakk om det – seksuell helse etter kreftsykdom

Underlivskreft rammer rundt 1500 kvinner i året. De fleste blir helt friske av sin
kreftsykdom, men samtidig opplever mange endringer i seksuallivet i etterkant.
En omfattende litteraturstudie fra 2016 av Huffman et al. om seksuell helse ved
gynekologisk kreft er tydelig i sitt budskap: det finnes effektive og enkle
hjelpemidler for å bedre seksuell helse – vi må bare tørre å snakke om
det! 

Quintet er med på Kunnskapsdag om gynekologisk kreft som avholdes 24. januar i
Oslo. Her samles landets ekspertise for å snakke om forskningsnyheter,
behandling og oppfølging. Blant annet presenteres mulighetene for
trykkammerbehandling ved Haukeland Universitetssykehus. Seksuell helse settes
på dagsordenen når bloggeren bak Gunzilla.no, Gunhild Næss, skal snakke om
pasienterfaringen som gjorde at hun ville utdanne seg til sexolog. Vi i Quintet
skal holde foredrag om seksuelle hjelpemidler som kan rekvireres via NAV. Mot
slutten av dagen presenterer Nasjonal kompetansetjeneste for gynekologisk onkologi ulike
muligheter for å delta i forskningsprosjekter.

På Gynkreftforeningen sine sider finner du gode artikler om seksuell helse:

https://www.gynkreftforeningen.no/2017/12/la-seksuallivet-blomstre/

https://www.gynkreftforeningen.no/2019/01/vi-er-alle-seksuelle/ 

Huffman
et al. «Maintaining sexual health throughout gynecologic cancer
survivorship: a comprehensive review and clinical guide»
 Gynecol
Oncol. 2016;140:359–68. «