Ulike medisiner påvirker menns ereksjonsevne

Menns
ereksjonsevne kan påvirkes av både fysiologiske og psykiske årsaker. Flere
legemidler kan gi seksuelle bivirkninger hos menn. Medikamenter mot
depresjon, magesår, høyt kolesterol, epilepsi, og kreftmedisiner kan ha slike
bivirkninger. Mange av disse medikamentene kan være svært viktig for din helse,
– slutt aldri på medisiner før du har diskutert dette med legen din. Det er
viktig både å søke faglige råd og selv ha et klart gangsyn. Det å vite hvordan
den medisin en tar påvirker evne til en sunn potens er viktig slik at en har en
realistisk forventning til resultat. Det er også positivt at en er villig
til å prøve forskjellige løsninger. Dette fordi ingen er like og det som virker
for en, behøver ikke virke for andre. Quintet tilbyr penispumper og ulike
ereksjonsringer som et av flere tilbud til behandling av redusert
ereksjonsevne.


Legestudent
Brage Ulvmoen skriver mer om medisiner og potens i sin artikkel publisert 2.
januar i lommelegen.no

Enkelte medisiner kan gi
potensproblemer