Hvilken behandling foretrekker kvinner med urinlekkasje?

Når man velger behandlingsstrategi for kvinner med urininkontinens må man ta hensyn til flere faktorer, og det gjøres mye forskning på effekten av ulike behandlingsalternativer. Kvinnens autonomi (selvbestemmelsesrett) står alltid i fokus. Likevel forskes det lite på hva kvinnene selv ønsker.

En studie av Robinsonet al viser at når man spør kvinnene selv så er konservativ behandling den foretrukne løsningen. Kirurgi er forbundet med økt fare for komplikasjoner og bivirkninger, og kvinnene i denne studien foretrekker konservativ behandling selv om sannsynligheten for å kurere lekkasjen er lavere enn ved kirurgi. Mange kvinner kan oppnå tilfredsstillende resultater med konservativ behandling, og bekkenbunnstrening gir signifikant bedring i livskvaliteten til kvinner med urinkontinens. (Radzminska et al, 2018) Studiene understreker viktigheten av å sette pasientens ønsker først ved valg av behandlingsstrategi.