Hvilken behandling foretrekker kvinner med urinlekkasje?

Når man velger behandlingsstrategi for kvinner med
urininkontinens må man ta hensyn til flere faktorer, og det gjøres mye
forskning på effekten av ulike behandlingsalternativer. Kvinnens autonomi
(selvbestemmelsesrett) står alltid i fokus. Likevel forskes det lite på hva
kvinnene selv ønsker.

En studie av Robinsonet al viser at når man spør kvinnene selv så er konservativ behandling den
foretrukne løsningen. Kirurgi er forbundet med økt fare for komplikasjoner og
bivirkninger, og kvinnene i denne studien foretrekker konservativ behandling
selv om sannsynligheten for å kurere lekkasjen er lavere enn ved kirurgi. Mange
kvinner kan oppnå tilfredsstillende resultater med konservativ behandling, og
bekkenbunnstrening gir signifikant bedring i livskvaliteten til kvinner med
urinkontinens. (Radzminska
et al, 2018
) Studiene understreker viktigheten av å sette pasientens ønsker
først ved valg av behandlingsstrategi.