Lansering av vulva.no!

Snakk om det! Kvinner som sliter med vulvaplager er dårligere prioriterte i Norge sammenliknet med Sverige og Danmark. Nettsidene vulva.no lanseres offisielt i disse dager i håp om å bedre behandlingstilbudet til en stadig større pasientgruppe. Bak nettsidene finner vi Nasjonalt kompetansesenter for kvinnehelse ved OUS. 

Nettsidene er todelt: én del for pasienter, og én del for behandlere. Her finner du lettfattelig og konsis informasjon på ulike underlivsplager som rammer kvinner. Vulvaforum er ansvarlige for lansering, drift og innhold av nettstedet, og styret deres består av dermatolog, gynekolog, fysioterapeut og sexolog. Vulvaforum har flere gode samarbeispartnere, og vil bli en viktig kilde for pasientinformasjon og behandlingsveiledning fremover.

Vi råder alle som arbeider med kvinnehelse å registrere seg som behandler på nettsidene deres! Vi ønsker nettsidene velkommen, og håper de vil bidra til bedret pasientbehandling for en neglisjert gruppe!