Litteraturstudie fra 2018 om tibialisstimulering

Tibialisstimulering har vært i bruk i over 20 år, men
metoden er likevel ikke fullt ut kartlagt og forstått. Teorien er at man ved å
stimulere tibialisnerven kan påvirke nerverot S3 i ryggmargsnivå slik at man
hemmer nerveaktiviteten til blæremuskulaturen som også er i S3-nivå.

Det ble nylig publisert en litteraturstudie som vurderte
kvaliteten på forskningen som er gjort på TENS og tibialisstimulering.
Forfatterne har vurdert 15 studier. De konkluderer med at tibialisstimulering
som behandling av overaktiv blære er en effektiv og lite inngripende behandlingsform.
Likevel mangler det forskning med mange nok deltagere, med kontrollgrupper og
med randomisering. Forfatterne understreker at tibialisstimulering med bruk av
TENS er enkelt, billig og komplikasjonsfritt (Garcia &
Pereira, 2018
).