Seksualitet for alle

https://quintet.no/vaare-fagomraader/hjelpemidler-for-seksuallivet/23 januar 2019 var det kompetansefrokost med tema
«Seksualitet for alle». Foredraget er tilgjengelig gratis på nett.
Her får du et innblikk i refusjonsordningen for seksualtekninske hjelpemidler.
Seksualtekniske hjelpemidler kan rekvireres av alle autoriserte leger vhja. et
bestillingsskjema. Dette er helt kostnadsfritt for pasientene.  Foredraget er relevant for alle som jobber
med seksuell helse, eller som ønsker å lære mer om arbeidet som gjøres med
seksuell helse i Norge i dag.

Våre rekvisisjonsberettigede hjelpemidler finner du
informasjon om under fagområdet «Seksuell
helse & hjelpemidler
». Produkter som ikke er på rammeavtale kan det
søkes dispensasjon om slik at pasientene fremdeles kan få disse kostnadsfritt.
Ta gjerne kontakt med oss for råd og veiledning som passer til akkurat din
situasjon!

Under fagseminaret problematiseres det at det kun er legene
som har rekvisisjonsrett på disse hjelpemidlene (til forskjell fra en del andre
typer hjelpemidler). NAV stiller seg åpne for å diskutere dette. Vi i Quintet
er positive til at også sexologer og andre faggrupper med spesialkompetanse
skal ha myndighet til rekvirering av seksualtekniske hjelpemidler. Her
finner du NAV-skjemaet forklart steg for steg.

Hilde Lunde setter seksuell helse på dagsordenen, og snakker
om hvorfor det er så vanskelig å snakke om seksuell helse sammenliknet med
andre helseaspekter (måltider, tarmfunksjon osv). Vi har alle en seksualitet og
seksuell helse, og denne må vi ivareta! Lunde understreker at det er viktig at
hjelpemidlene er tilpassede til den enkelte brukers behov – og hun mener det er
for lite dispensasjonssøknader per i dag. I dag mangler det hjelpemidler de med
nedsatt håndkraft eller andre utfordringer som vanskeliggjør bruk av produktene
på rammeavtale.

Wenche Fjeld fra Hamar kommune snakker om bredden i seksuell
helse, og viktigheten av å huske at seksuell helse er mer enn bare å ha sex med
en partner. Hun tar opp WHO’s 10 punkter for seksuelle rettigheter, og
regjeringens strategiplan for seksuell helse «Snakk om det!». Regjeringen
ønsker at seksuell helse skal bli en integrert del av folkehelsearbeidet i
landet – for eksempel gjennom at en seksualanamnese blir en del av
kartleggingen som blir gjort ved all alvorlig sykdom. Vi har hatt mye fokus på
reproduktiv helse, men dette er bare en liten del av seksuell helse. Særlig
blir eldre og funksjonshemmede oversett og dårlig ivaretatt. PLISSIT er en
sexologisk rådgivningsmodell som kan brukes for helsepersonell som ønsker å bli
bedre på rådgivning til sine pasienter.

Anette Remme i er prosjektleder for seksuell helse i Unge
Funksjonshemmede. Hun arbeider blant annet med utvikling av veiledere til både
brukere og helsepersonell på seksualtekniske hjelpemidler. Unge
Funksjonshemmede samarbeider med Likestillingssenteret på Hamar for kartlegging
av brukerbehov. Hun har også jobbet med prosjektet «Sex som funker» for å åpne
opp om temaet seksualitet for de med funksjonsnedsettelser.

Vi i Quintet jobber hele tiden for et inkluderende, åpent og
positivt forhold til seksualitet og seksuell helse. Dette er noe som angår oss
alle!

Foredragsholderne er Terje Otto Elvedal (seniorrådgiver i
NAV) og Hilde Lunde (universitetslektor fra OsloMet.) I tillegg holder Wenche
Fjeld fra Hamar kommune og Anette Remme fra Unge Funksjonshemmede spennende
innlegg.

Publisert

Nyheter

Underlivssmerter

Hjelpemidler for Seksuallivet

Orgastisk dysfunksjon

Erektil dysfunksjon

Smerter ved samleie

Hard Flaccid Syndrome: En pasienthistorie

Vi kom nylig i kontakt med en mann, vi kaller ham «Morten» i denne saken, som over flere år har slitt med smerter og ubehag i penis og bekkenområdet. Han oppsøkte i…

Nyheter

Bekkenbunnsplager & inkontinens

Husk bekkenbunnstrening

HUSK bekkenbunnstrening!   I samarbeid med uroterapeut Linn Elin Rødal lanserer vi klistermerker som det helt enkelt står «husk» på. Linn Elin fikk ideen etter å ha snakket med en pasient som…
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter