LARS – Lav Fremre Reseksjonssyndrom

Lav fremre
reseksjonssyndrom (LARS) er en samling av symptomer som oppstår etter
gjennomgått kirurgi for endetarmskreft.  Kirurgi
for endetarmskreft er som regel såkalt sfinktersparende rektalkirurgi, og innebærer
fjerning av deler av, eller hele endetarmen (siste 15-20 cm av tykktarmen). De
to gjenværende endene av tarmen sys så sammen igjen til en anastomose.

Symptomer på LARS:

 • Avføringsinkontinens og hastverkslekkasje
 • Økt hyppighet av tarmtømminger
 • Økt avføringstrang
 • Endret tarmtømmingsmønster
 • Vansker med tarmtømming
 • Ufullstendig tømming
 • Løs avføring og/eller forstoppelse
 • Plager med luft i magen og luftlekkasjer

LARS kan også gi nedsatt seksuell helse i form av:

 • Ereksjonssvikt (impotens)
 • Ejakulasjonssvikt (manglende eller vanskelig for å få utløsning)
 • Tørr skjede
 • Endret selvbilde og kroppsvelvære

Problemene
som oppstår ved LARS skyldes endret tarmmotilitet, endret funksjon av
endetarmsreservoir og problemer med analsfinkteret (lukkemuskelen).

Endret
tarmmolitet dreier seg hovedsakelig om hurtigere tarmpassasje. I tillegg vil
rektumkirurgi ofte endre tarmens evne til å bremse og «holde» på avføringen.
Dette skyldes at den delen av tarmen som normalt sett bremser hastigheten på
tarmpassasjen fjernes. Man kan se for seg at man både går i nedoverbakke, og
fjerner bremsene samtidig. Dette gjør at det blir større trykk i endetarmen, og
dermed vanskeligere å forhindre lekkasje og hastverk ved tarmtømming.

Endret
funksjon av endetarmsreservoir dreier seg både om at kirurgien kan skade
nervene, og at endetarmskapasiteten endrer seg. Nerveskadene under kirurgi
skyldes at man skader små nervetråder som går til tarmen. Dette er så å si
umulig å unngå, men det vil variere hvor store skadene er. I tillegg vil
kirurgien endre selve formen og funksjonen til endetarmen, og påvirke kapasiteten.
Arrvev vil også påvirke kapasiteten.

Problemer
med lukkemuskelen kan skyldes både selve kirurgien, men også strålebehandling.
Dette kan forårsake både lekkasje og økt avføringstrang.

I
Quintet arbeider vi med
hjelpemidler innen seksuell helse, smertebehandling og inkontinens, og
dette har vi gjort i snart 20 år. 
Sentralt i den konservative behandlingen er
bekkenbunnstrening med biofeedback og elektrostimulering.

LARS
kan forebygges, og tiden rett etter kirurgi er spesielt viktig. Alle pasienter
som har gjennomgått kirurgi for tarmkreft bør gjøre bekkenbunnstrening. Bekkenbunnstrening
har vist seg å gi bedre livskvalitet og symptomkontroll hos pasienter med LARS.
Det er viktig å trene riktig – dersom du er usikker på om du trener riktig kan
du ta kontakt med en fysioterapeut som har spesialisert seg på
bekkenbunnshelse. Du finner fysioterapeuter i ditt nærområde nederst på våre
hjemmesider www.quintet.no

Ved
LARS kan evnen til å knipe skikkelig, og evnen til å slappe av ordentlig være
nedsatt. Noen sliter også med at musklene strammer seg når de ikke skal. Dette
kan måles med biofeedback. Biofeedback gjøres ved å plassere en liten probe i
endetarmen. Denne proben fanger opp signaler når man kniper og hviler, og man
kan se dette på en skjerm. Man kan bruke biofeedback til å kjøre ulike
treningsprogrammer, treningsspill og se resultatene av bekkenbunnstreningen!

Elektrostimulering
kan brukes ved LARS på to måter:

1) Funksjonell
elektrostimulering brukes som hjelp til bekkenbunnstrening hos de som har svak
bekkenbunn eller veldig vanskelig for å finne riktig muskulatur. Funksjonell
elektrostimulering er med andre ord hjelp til riktig bekkenbunnstrening.

2)
Tibialisstimulering gjøres ved å plassere to elektroder (lapper) på huden. Disse
gir svak strøm, og påvirker samspillet av nerver i bekkenbunnen. Tibialisstimulering
brukes for å hjelpe på hastverks og tømmingsproblematikk. Se instruksjonsfilm her.


Med
våre MyoPlus Pro apparater kan man både gjøre biofeedback, funksjonell
elektrostimulering og tibialisstimulering. Disse kan rekvireres kostnadsfritt,
og pasienten får låne apparatet så lenge som nødvendig.

 

Kilde 14.03.2019:

https://www.uptodate.com/contents/low-anterior-resection-syndrome-lars