Underlivsfremfall

Inger Grete Janson Opseth står frem i TV2
med sin historie om underlivsfremfall. Mange kvinner som har født opplever
underlivsfremfall i løpet av livet. Fremfallet skyldes en svak bekkenbunn, og
både livmor og skjedevegg kan være nedsunket.

Det fine er at det finnes løsninger! Konservative tiltak for
behandling av underlivsfremfall er alltid førstevalg. Konservative tiltak
består av bekkenbunnsøvelser og enkle hjelpemidler. Disse kan brukes både til å
forebygge, og til å behandle underlivsfremfall. Det er dokumentert at
konservativ behandling hjelper ved underlivsfremfall!

Vi har i samarbeid med Ingeborg Hoff Brækken utviklet en POP
(Pelvic Organ Prolapse) brosjyre som vi deler ut gratis. Du kan se brosjyren
digitalt her.
Ta kontakt med oss dersom du vil ha brosjyren tilsendt.