Kroniske smerter anerkjennes som sykdom

I mai i år kom det en oppdatert versjon av det internasjonale sykdomsklassifiseringssystemet ICD. I det oppdaterte kodesystemet ICD-11 anerkjennes for første gang kroniske smerter som en egen diagnose, og ikke bare som et symptom. Målet med endringen er å bidra til en mer presis diagnostisering og behandling. Les mer om nyheten i Dagens Medisin.

Endringen i kodeverket kan være med på å endre måten vi håndterer mennesker med kroniske smerter. Det er tidligere vist at bruk av transkutan elektrisk nervestimulering (TENS) gir bedre effekt av smertestillende ved både akutte og kroniske smerter. Her finner du et sammendrag av en studie fra 2018 på opioidebruk og TENS.

Du kan lese mer om hva TENS er, og hvordan det kan hjelpe deg her