Kroniske smerter anerkjennes som sykdom

I mai i år kom det en
oppdatert versjon av det internasjonale sykdomsklassifiseringssystemet ICD. I
det oppdaterte kodesystemet ICD-11 anerkjennes for første gang kroniske smerter
som en egen diagnose, og ikke bare som et symptom. Målet med endringen er å bidra
til en mer presis diagnostisering og behandling. Les mer om nyheten i
Dagens Medisin.

 

Endringen i kodeverket kan
være med på å endre måten vi håndterer mennesker med kroniske smerter. Det er
tidligere vist at bruk av transkutan elektrisk nervestimulering (TENS) gir bedre
effekt av smertestillende ved både akutte og kroniske smerter.
Her finner
du et sammendrag av en studie fra 2018 på opioidebruk og TENS.
En randomisert studie fra 2015 viser at TENS kan også redusere og utsette behovet
for bedøvelse under fødsel.

 

Du kan lese mer om hva TENS
er, og hvordan det kan hjelpe deg
her