Colosseum Mann øker sin fagkompetanse med Linda Sørby

Colosseum Mann urologiske
klinikk og sykehus har sitt hoved virke innenfor urologi. Klinikken arbeider
med utredning, cystoskopier, ultralyd og konsultasjoner. Det opereres fimoser,
sterilisering, TUR-P, CoreTherm og større RALP operasjoner. RALF er operasjon
som gjennomføres ved prostata kreft. Ved slike operasjoner så benytter kirurgen
en robot som arbeidsverktøy. Dette sikrer i større grad at kirurgen ikke kommer
borti noen nerver under operasjonen.
 

Å operere nervebesparende
er viktig for å unngå lekkasje og ereksjonsproblemer etter operasjonen. Til
dette er det viktig å ha en erfaren operatør samtidig som at pasienten også kan
gjøre noe selv for å redusere sine plager og bedre sin livskvalitet.
 

For at alle pasientene
skal være best mulig medisinsk ivaretatt så har klinikken urologer som arbeider
med utredning, kirurger som gjør de mest avanserte operasjonene, fysioterapeut
med spesialfelt bekkenbunnstrening og en uroterapeut under utdanning, knyttet
til vår virksomhet.

Å ha muligheten til å
arbeide tverrfaglig og kunne diskutere ulike problemstillinger, er viktig slik
at alle fagpersoner bidrar til at pasienten får den beste behandlingen.

Våren
-19 fikk Colosseum Mann på Majorstuen i Oslo et nytt tilskudd til staben i
fysioterapeuten Linda Sørby, som jobber her deltid. Hun er utdannet i Oslo og
har jobbet som fysioterapeut siden 1998. Hun har spesialkompetanse innen
urologiske, gynekologiske og anorectale problemstillinger, og har hovedsakelig
jobbet med dette de siste 11 årene. Hun behandler pasienter med ulike former
for inkontinens, seksuell dysfunksjon og underlivssmerter, og jobber både med
kvinner, menn og barn med slike problemstillinger, også på Colosseum Mann. Hun
er opptatt av tverrfaglig samarbeide, noe som gjorde at hun ble trigget da hun
ble spurt om å jobbe hos oss. 
 

Linda
er en erfaren foredragsholder ift bekkenbunnsproblematikk. Hun har bl.a. forelest på Litteraturhuset i
Oslo om underlivssmerter, tre ganger på Quintets høstkurs, «En dag med Linda
Sørby» i Bergen/Quintet, om underlivskreft på sykehuset Østfold, og har
forelest for fysioterapeuter, blærekreftforeningen, jordmorforbundet,
slagpasienter mm

Linda kan hjelpe deg med problemstillinger som
mange sliter med «alene» og opplever at de ikke får hjelp med, og som kan ha
stor innvirkning på hverdagen og livskvaliteten til pasientene. Mange pasienter
opplever at de ikke blir forstått og tatt på alvor, særlig de som sliter med
smerte i underlivet. Årsakene kan være mange, og det kan være nyttig og
nødvendig å ha et tverrfaglig team i ryggen
. Eksempler på årsaker er senskader etter
kreftbehandling, fødsler, infeksjoner, diverse hudsykdommer, nevrologiske og
gynekologiske problemer, hormonelle påvirkninger, fall på halebenet,
forstoppelse, mye bruk av soppkurer og antibiotika, overdreven vasking av
underlivet mm. Pasientene bør utredes og eventuelt få behandling for funnene.
Men mange ganger finner man ikke svar på prøver, og det kan være svært
frustrerende for den det gjelder. I mange av disse tilfellene kan årsaken være
dysfunksjon i bekkenbunnen, noe som kan komme til syne ved inkontinens,
tømmingsproblemer, seksuelle problemer og smerter i underlivet.

En god fysioterapeut, som Linda, med kunnskap og
bred erfaring innen «kvinnehelse» vil kunne hjelpe med rådgivning og behandling
av muskulaturen. Den kunnskapen tilhører ikke allmenn fysioterapi. Det er også
mye pasienten kan gjøre selv med gode hjelpemidler og veiledning. Målet med
behandlingen er blant annet å redusere eller eliminere redsel, og gjenvinne
seksuell trygghet. Behandling og veiledning bl.a i forhold til bruk av
eventuelle hjelpemidler, ligger naturlig inn under Linda sitt fagområde og er
en del av hennes konsultasjoner. Hun har og på Colosseum Mann mulighet til rask
«sparring» med husets andre spesialister, og få rask bistand ift
hjelpemiddelsøknader og evt medisinering.


klinikken vil nok Lindas hovedvirke være i forhold til pasienter som er
behandlet for prostatakreft, både med informasjon og opplæring til hva
pasienten kan gjøre før operasjonen,
og ikke minst hjelp til kvalitetssikring av opptreningen i etterkant av
operasjon. Det er aldri for sent å komme i gang og få hjelp av Linda. Pasienter
kan ha god effekt selv mange år etter operasjon. Mange opplever at de ikke får
tak i bekkenbunnen, og trenger litt hjelp og støtte til dette, og ikke minst å
få råd til å utføre riktig trening til riktig tid. Ca 1/3 får ikke til riktig
teknikk på knipet ved kun å lese en brosjyre, og vil da trenge hjelp så
treningen blir riktig.

Linda
Sørby har skrevet to kronikker med mer utdypende informasjon om behandling
etter prostatakreft og underlivssmerte. Du kan lese mer om disse her:

https://www.f-b.no/debatt/prostatakreft/helse/movember-menn-har-rett-til-a-vite/o/5-59-920477

https://www.f-b.no/debatt/helse/seksualitet/snakk-om-det-hvis-du-kjenner-deg-igjen-i-dette-det-er-ikke-normalt-a-ha-smerte-fra-kjonnsorganene/o/5-59-1407170