Høstkurset godkjent i NSF og NFF!

Årets høstkurs er nå forhåndsgodkjent med 9 tellende undervisningstimer!

Både Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) og Norsk Sykepleierforbund (NSF) har godkjent årets høstkurs med 9 tellende undervisningstimer.

I NFF kan kurset benyttes i en spesialistoppbygging sammen med en mastergrad og ved fornyelse av spesialitet. Les mer om NFF sin spesialistordning her.

I NSF kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning for kliniske spesialister i sykepleie / spesialsykepleie. Les mer om spesialistordningen her.