Høstkurset godkjent i NSF og NFF!

Årets høstkurs er nå forhåndsgodkjent med 9 tellende
undervisningstimer!

 

Både Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) og Norsk
Sykepleierforbund (NSF) har godkjent årets høstkurs med 9 tellende
undervisningstimer.

I NFF kan kurset benyttes i en spesialistoppbygging sammen
med en mastergrad og ved fornyelse av spesialitet. Les mer om NFF sin spesialistordning her

I NSF kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs
godkjenningsordning for kliniske spesialister i sykepleie / spesialsykepleie.
Les mer om spesialistordningen her