Folkemøte i Bergen! «Prostatakreft, tidlig oppdagelse og avansert behandling».

Torsdag 5. september 2019 kl 18-21 inviterer Prostatakreftforeningen deg til Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen og folkemøte om prostatakreft.

Du vil høre foredrag ved:

Karol Axcrona er tidligere professor fra St. Olavs hospital, og jobber i dag som overlege og kirurg på Ahus. Han er en av de som har gjennomført flest prostatakreftoperasjoner og har lengst erfaring med robotkirugi i Norge. Axcrona vil holde foredrag om tidlig oppdagelse av prostatakreft. 5000 menn rammes årlig, men få får symptomer. Tidlig oppdagelse er derfor nødvendig for å redde liv.

Daniel Heinrich er onkolog og overlege og vil holde foredrag om avansert behandling av prostatakreft. Han er blant landets ledende kreftleger og sitter i Ekspertpanelet i spesialhelsetjenesten som kan gi personer med alvorlig livsforkortende sykdom en ny vurdering av behandlingsmuligheter. Heinrich har vært en av de fremste legene som ved en rekke anledninger har tilbudt pasienter behandling som lokale sykehus ikke har hatt mulighet til å tilby.

Arrangementet er gratis og åpent for alle!

For mer informasjon, se www.folkemoter.no

E-post: post@prostatakreft.no, telefon: 22 53 55 35

Velkommen!