Quintet leverer i tide!

Quintet er avtalepartner med både Helseforetak og NAV på
viktige hjelpemidler. Vi vet at pasienter som skal benytte våre produkter er i
et behandlingsforløp og skal komme i gang med behandlingen, noen ganger til en
fastsatt tid. Dette forplikter. Alle som bestiller hjelpemidler hos oss, om det
er TENS-apparater, Elstim/Bio-apparater eller seksuelle hjelpemidler, får dette
tilsendt senest 3 dager etter mottatt bestilling/rekvisisjon.

TENS og Elstim/Bio sendes alltid til BHM
(Behandlingshjelepmidler) ved de ulike helseforetakene eller direkte til
oppfølgende terapeut, avhengig av avtale med Helseforetaket.

Seksuelle hjelpemidler sendes alltid direkte hjem til
pasient/bruker. Disse sendes i diskret forpakning med såkalt «Pakke i
postkassen» (Bring). Du mottar denne altså direkte i din postkasse hvis
postkassen har plass til den. Er den for stor, får du melding om å hente den på
din post i butikk. Merk at rekvisisjoner/bestillinger på seksuelle hjelpemidler
skal sendes direkte til Quintet da vi er avtalepartner med NAV. Dersom du ikke
har mottatt ditt hjelpemiddel innen en uke etter at rekvisisjonen/bestillingen
er sendt til oss, ring oss på 55981555 så hjelper vi deg!