Nye retningslinjer for anorektale funksjonsforstyrrelser

Det er utarbeidet nye
faglige retningslinjer for utredning og konservativ behandling av anorektale
funksjonsforstyrrelser
av norsk gruppe for konservativ behandling av
anorektale funksjonsforstyrrelser.

Anorektale funksjonsforstyrrelser som analinkontinens,
tømningsvansker og forstoppelse rammer en stor andel av befolkningen. Disse
lidelsene kan være svært belastende, begrense sosiallivet og redusere
livskvaliteten. Konservative tiltak kan gi god behandlingseffekt og bør i følge
veilederen være første behandlingsvalg.

 

Veilederen er utarbeidet for å gi felles nasjonale
retningslinjer som skal sikre like god kvalitet i utredning av anorektale
funksjonsforstyrrelser uavhengig av bosted. De norske retningslinjene er
utarbeidet med utgangspunkt i de engelske NICE-guidelines, danske guidelines,
og flere andre kilder. Veilderen gjelder kun voksne pasienter og er rettet mot
leger, fysioterapeuter og sykepleiere i både primær-, og
spesialisthelsetjenesten.

 

Veilederen omtaler bekkenbunnstrening, bruk av EMG-biofeedback
og elektrostimulering. Både vanlig elektrostimulering og tibialisstimulering
har vist lovende resultater, og EMG-feedback ser ut til å gi bedre effekt av
bekkenbunnstrening alene og sammen med elektrostimulering. Arbeidsgruppen som
har utarbeidet veilederen etterlyser mer forskning på feltet, og mer
standardiserte metoder.

 

Vi i Quintet er svært positive til at det nå er utarbeidet
felles nasjonale retningslinjer for en pasientgruppe som lenge har vært
underprioritert, og som har hatt svært varierende tilbud. Det skal ikke være
slik at pasientene får ulikt tilbud avhengig av bosted. Retningslinjene er et
solid steg i riktig retning!