Perkutan tibialisstimulering mot fekal hastverkslekkasje

Her finner du vårt oppdaterte informasjonark om perkutan tibialisstimulering. På siste side finner du dokumentasjon og parametere brukt i studier på pasienter med fekal hastverkslekkasje. 

Ved behandling av fekal hastverkslekkasje med perkutan tibialisstimulering anbefaler vi 30 minutters behandlingstid én gang per uke i 12 uker. Videre oppfølging er individuell, og avhenger av om/når symptomene vender tilbake. De fleste vil merke forbedring etter 6 behandlinger. Det er vanligst med 20 Hz og 200 µs Strømstyrken økes gradvis til man får en reaksjon i storetåen, og vil normalt ligge under 10 mA ved normal sensibilitet. 

Til PTNS kan du bruke NeuroTrac TENS, NeuroTrac Multi-TENS og NeuroTrac Continence.