Velkommen til utvidet høstkurs i Oslo

Vi er godt i gang med planleggingen av årets tradisjonelle høstkurs. I år har vi tatt den store etterspørselen etter TENS-kurs  på alvor, og har lagt inn en dag (21.10) før hovedkurset (22.-23.10) som skal ha spesielt fokus på TENS/TEMS til smertelindring. Alt foregår på Thon Hotel Opera i Oslo.

På selve hovedkurset (høstkurset), så er følgende foredragsholdere klare:

Uroterapeut fra Levanger sykehus, Barne -og ungdomspoliklinikken – tibialisstimulering mot enurese (natt og dag)

Fysioterapeut Lene Sæther fra Aktivklinikken, Håkons Hall, Lillehammer – casepresentasjoner

Uroterapeut Ann Magritt Vormdal, Gyn. pol., St Olavs Hospital, avd Røros – casepresentasjoner

  
 Som vanlig blir det praktisk workshop med god anledning til å bli kjent med våre behandlingshjelpemidler innen inkontinens og smertelindring og hjelpemidler innen seksuell helse. Vi mottar påmeldinger allerede nå, ta kontakt med post@quintet.no.

Hold av datoene 21.-23. oktober for høstens vakreste eventyr: vi gleder oss til å se deg der!

Bildene over er fra Høstkurset 2019 som ble holdt i Bergen.