KK om urinlekkasje etter fødsel

Helsebladet KK har skrevet en sak om Camilla som har fått urinlekkasje etter sin andre fødsel. Saken illustrerer på en god måte hvor vanlig urinlekkasje er, og at det er hjelp å få! De har intervjuet Rune Svenningsen som er overlege på gynekologisk avdeling på Oslo universitetssykehus. Han viser bl.a. til Quintets liste over kvalifiserte fysioterapeuter. Vi takker for tilliten og det gode samarbeidet med det norske fagmiljøet. Sammen hjelper vi mange pasienter!

Når det kommer til urgency inkontinens (hastverkslekkasje) og overaktiv blære vil vi veldig gjerne understreke at tibialisstimuleringen er et godt etablert og dokumentert behandlingstilbud. I artikkelen til KK kommer ikke dette godt nok frem. Flere har blandingsinkontinens, og vil trenge behandling for både stressinkontinens og urgency inkontinens. For noen er det kun snakk om mindre plager, for eksempel at de lekker når de trener – da kan urinstopperen Efemia være et godt hjelpemiddel.

Du kan lese hele saken her.