Hjelp til gode kontraksjoner med elektrostimulering

Kvinnehelsefysioterapeutene Ingeborg Hoff Brækken, Tove Villumstad og Natalie Evensen igangsetter nå et nytt forskningsprosjekt der de skal se på om elektrostimulering kan ha effekt på kvinner med svært svak bekkenbunnsmuskulatur. Dette er kvinner som «ikke har kontakt» med sin bekkenbunnsmuskulatur overhodet eller som kun har en svak fornemmelse om at denne eksisterer! Alle kvinnehelsefysioterapeuter har erfaring med disse kvinnene, og det er slett ikke en uvanlig problemstilling.

Trioen vil benytte MyoPlus Pro i prosjektet, sammen med Periform vaginal probe og evt Anuform for kvinner som har behov for en mindre vaginal probe.

Ved bruk av mulighetene i MyoPlus Pro – valg av frekvenser, pulsbredder, pulsoppstigningstider, lengde på stimulering/pauser i stimuleringen – så søkes det å finne den optimale hjelpen til disse kvinnene. En gruppe kvinner får «tradisjonell fysioterapi» og en gruppe får elektrostimulering i tillegg til «tradisjonell fysioterapi». Hvilen av gruppene blir sterkest?  Hypotesen er å finne ut om elektrostimulering kan gi disse kvinnene hjelp til å lokalisere og trekke muskulaturen sammen med impulsene og derigjennom få hjelp til å gjennomføre bekkenbunnstreningen.

Relaterte produkter