TENS og kronisk pancreatitt

TENS benyttes mye på de ulike smerteklinikkene vi har i Norge, og det er spennende å få et innblikk i hvordan TENS benyttes. Vi har fått lov til å dele en pasienthistorie fra en av landets smerteklinikker som bruker TENS mye, og her omtales en kronisk smertepasient med kronisk pancreatitt:

Kvinne, 75 år med kronisk pankreatitt og magesmerter i 20 år. Mange sykehusinnleggelser.

Brukte OxyContin 1200 mg/døgn og i tillegg  i.v. Morfin 3-4 g/døgn.

Det ble brukt to høyfrekvente programmer, PO4 og PO7, med en kanal (to elektroder) mage og en kanal (to elektroder) rygg i ett døgn.

Pasienten opplevde umiddelbar lindring og at det var godt å bruke TENS over flere timer daglig.  

Pasienten ble så utskrevet og fikk med TENS-apparatet hjem.

Hun brukte TENS mange timer daglig, kunne snart gå tur igjen og være sosial aktiv.

Hun ble fulgt opp ift nedtrapping av Morfin, kom ned til OxyContin 60 mg x 2 og veiledning med TENS-behandling på telefon fra smertepoliklinikken i noen måneder.