Vi har oppdatert vår fysioterapeutoversikt

Vi opplever at vår oversikt over fysioterapeuter med kompetanse på kvinnehelse og godkjent kurs i elstim/bio, blir referert til oftere og oftere. Norsk Gynekologisk Forenings veileder for behandling av urininkontinens referer til den, og vi vet at de fleste gynekologiske poliklinikker og stomiklinikker (som også har fokus på inkontinens og smerteproblematikk) bruker den for å anbefale og henvise til kvalifiserte fysioterapeuter. Dette forplikter, og vi har derfor fullført første trinn i forbedringen og videreutviklingen av denne oversikten. Nå inneholder oversikten også informasjon om terapeuten har driftstilskudd/ikke driftstilskudd og om andre pasientgrupper (som menn og barn) behandles for lekkasje/smerteproblematikk. Den har allerede fått en ny og mer synlig plassering på hjemmesiden vår, du finner den nå i en egen fane øverst på siden vår. Bruk den!