Forskningsseminar og symposium fra Bekkensenteret, AHUS og KIB, UNN

Våre to kompetansesentra for inkontinens og bekkenbunnsdysfunksjon arrangerer hvert sitt digitale seminar/symposium i løpet av våren 2021. Ikke gå glipp av disse, meld deg på! Les mer her:

Bekkensenteret ved Akershus universitetssykehus arrangerer for sjette gang et internasjonalt symposium. Årets tema er ”Mesh complications in pelvic organ prolapse and incontinence surgery with a clinical perspective”. På grunn av Covid-19-pandemien gjennomføres årets symposium virtuelt som et webinar. Programmet kan du se her. Arrangementet finner sted 7. april 2021 kl 16:00 – 18:00, og er gratis.

Målsetning med symposiet: Å adressere evidensbaserte behandlingsmetoder for underlivprolaps og bekkenbunnsdysfunksjoner.

Registrering: Det er til stor hjelp for våre foredragsholdere hvis du bekrefter din deltagelse ved å sende en e-post til: chpl@ahus.no

For å delta 07.04 kl 16:00, klikk her:https://uio.zoom.us/j/64597512669?pwd=cFhXTkdtZU1tRWU3elhJR1kyN0o0Zz09

Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom (NKIB) arrangerer i juni et forskningsseminar for forskere og klinikere innen fagfeltet: «På stødig bunn – det siste innen forskning på inkontinens og bekkenbunnsykdom i Norge». Seminaret ble arrangert for første gang i 2018.

Dette er en gylden anledning til å bygge nettverk og kompetanse på tvers av forskningsmiljøer og faggrupper

Seminaret planlegges gjennomført på Gardermoen 2. og 3. juni. Påmeldingsfrist 21. mars. Les mer og meld deg på her.