Kreftomsorg Rogaland: Prosjekt for å lage nye brosjyrer

Kreftomsorg Rogaland (KOR) fikk i 2020 tildelt midler gjennom tilskuddsordningen til Helsedirektoratet for å lage to brosjyrer/hefter. Den ene brosjyren er myntet på pasienter og pårørende, den andre på helsepersonell. Det overordnede målet for tilskuddsordningen er å bidra til god seksuell helse i befolkningen, i tråd med Regjeringens strategiplan for seksuell helse. Tilskuddsordningen skal sikre at mennesker i alle aldre får god kunnskap og kompetanse til å ivareta egen seksuell helse. I tillegg skal relevant personell få tilstrekkelig kunnskap om seksuell helse.

Vi vet at både pasienter, pårørende og helsepersonell har for lav kunnskap om hvordan de kan ivareta, mestre og forbedre sin seksuelle helse når de rammes av alvorlig og/eller kronisk sykdom. KOR ønsker gjennom dette prosjektet å bidra til at de som rammes av kreft, deres partnere og helsepersonell kan få verktøy og inspirasjon til å møte utfordringene knyttet til seksuell helse på en konstruktiv og god måte.

Prosjektet er i gode hender med to sexologiske rådgivere som forfattere (Stine Kühle-Hansen og Solveig Fridheim Torp), og fra Quintet bidrar Aron Willems med brosjyredesign og erfaringer som hjelpemiddelleverandør. Vi gleder oss til å se resultatet av dette viktige arbeidet i høst!

Kreftomsorg Rogaland fyller 15 år i år, og har i den aneldning rustet opp hjemmesidene sine. Ta gjerne en kikk på kreftomsorg.no.