Ny forskning innen fødsels-TENS

I denne nyhetssaken finner du omtale av 3 ferske studier innen fødsels-TENS.9. og 11. mars kan du delta på webinar om fødsels-TENS med jordmor Kjersti Pettersen. Har du ikke anledning til å delta på de oppsatte tidene? Meld deg på likevel så får du en lenke med tilgang til opptak!

Meld deg på her!


En rykende fersk amerikansk studie ble 272 kvinner som fikk TENS-behandling spurt om både smerteopplevelse og tilfredshet av behandlingen. Studien viser at kvinnene opplevde signifikant smertelindring med TENS (P=0,02). 78 % av kvinnene syntes TENS ga smertelindring for første del av fødselen, 80 % ville anbefalt TENS og 72 % ønsket å bruke TENS ved neste fødsel.


En dansk litteraturstudie fra 2020 som inkluderte 26 randomiserte kontrollerte studier viser en statistisk signifikant effekt av TENS på reduksjon av fødselssmerter. Forfatterne påpeker at det dessverre er mange studier av dårlig kvalitet, og at det trengs mer forskning på TENS og fødselssmerter. Vi er helt enige!


I februar 2021 ble det publisert en spennende studie på fødsels-TENS som inkluderte 326 gravide kvinner. Studien er en enkelt-blindet randomisert kontrollert studie. Kvinnene og jordmødrene som deltok i studien var klar over hvorvidt de mottok TENS eller ikke, men statistikerne som analyserte resultatene visste ikke hvilke kvinner som hadde mottatt aktiv behandling.

Hovedfunnene ble målt ved bruk av VAS (visual analog scale). VAS ble målt ved start av aktiv fødsel (definert som 4 cm livmorhalsåpning), og TENS ble startet like etter første VAS-måling. VAS ble målt 30, 60 og 120 min. etter start av aktiv fødsel, og deretter 2-24 timer etter fødsel.

Gruppen som mottok TENS hadde signifikant lavere gjennomsnittlige VAS-scorer enn kontrollgruppen (p=0,001). I tillegg hadde gruppen som mottok TENS signifikant kortere aktiv fase av fødsel enn kontrollgruppen (p=0,001). Forfatterne konkluderer med at resultatene tyder på at TENS bør tilbys for å redusere smerte og korte ned den aktive fasen av fødselen.

Forfatterne mener den forkortede aktive fasen av fødselen kan skyldes bruk av både høyfrekvent og lavfrekvent TENS – hvor den lavfrekvente stimuleringen gir produksjon av endogene smertelindrende substanser (enkefaliner, endorfiner) i tillegg til økt produksjon av inhibitoriske nevrotransmittere (GABA og serotonin). Høyfrekvent stimulering gir smertelindring ved at smertesignalene hemmes på ryggmargsnivå.

Med vårt Obstetric TENS apparat kan kvinnen enkelt bytte mellom høyfrekvent og lavfrekvent stimulering ved hjelp av en håndomkobler. Les mer om Obstetric TENS her!

Publisert

Nyheter

Kurs/work shop i Bergen 20. september

Denne høsten har vi holdt vårt første fysiske kurs innen elektrostimulering og EMG biofeedback. Vi fikk besøk av 20 ivrige og engasjerte terapeuter fra hele landet. Vi synes det er fantastisk med…

Nyheter

Seksualitet ved revmatiske sykdommer

Forskning viser at seksualitet er vanskelig å snakke om for både helsepersonell og for pasienter, og mange kan oppleve det som både tabu og for privat (Dammen et al., 2020; Fennell &…
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter