Vi må kjønne mer forskning

I den nyeste utgaven av Tidsskriftet for den norske legeforening kan du lese et portrettintervju av gynekolog og forsker Johanne Sundby. Hun har arbeidet for kvinnehelse nasjonalt og internasjonalt og er tydelig i talen: vi må se på kjønn som variabel.

I forskningen er det vanlig å bruke mannen som standard, men vi vet i dag at mange sykdommer arter seg annerledes hos kvinner, og det er farlig å ikke være klar over forskjellen. For eksempel er de klassiske symptomene på hjerteinfarkt hos kvinner og menn gjerne forskjellige. Kvinner har større tendens til smerteutstråling til ryggen, menn har større tendens til smerteutstråling nedover venstre arm. Å vite forskjellen på symptombildet hos kvinner og menn kan i slike tilfeller være livreddende.

Du kan lese intervjuet her.