Når spesialisthelsetjenesten trenger hjelp til å veilede og følge opp

TENS og ELSTIM/BIO er behandlingshjelpemidler som aktivt inngår som medisinsk hjemmebehandling. Ofte har spesialisthelsetjenesten behov for hjelp, og muligheter for oppfølging, utenfor sykehuset. Quintet AS har derfor utviklet et kursprogram for kvinnehelsefysioterapeuter som vil bli spesialister på behandlingsintervensjonen elstim/bio. I dag har vi kurset nærmere 150 fysioterapeuter, og disse vet hvilke muligheter og tilpasninger som ligger innenfor elstim/bio. Du er sikret en god og profesjonell veiledning og oppfølging hos disse, dersom de ikke aktivt følges opp i spesialisthelsetjenesten. Vår oversikt refereres til blant annet i Norsk Gynekologisk Forenings veileder for behandling av inkontinens. Vi jobber med å lage en tilsvarende oversikt over fysioterapeuter med kurs i TENS/TEMS.

Du finner vår landsoversikt her