Ressurser 12910101

Her finner du det du trenger av manualer, brukerveiledninger og sertifikater i forhold til hovedproduktene i avtale 12910101. Ta kontakt med oss om noe mangler (post@quintet.no eller 55981555).

Brukerveiledninger:

Delkontrakt 1: TENS

Hovedbrukerveiledning NeuroTrac MultiTENS

Kort brukerveiledning NeuroTrac MultiTENS

Delkontrakt 2: Elektrostimulator

Hovedbrukerveiledning NeuroTrac PelviTone

Kort brukerveiledning NeuroTrac PelviTone

Delkontrakt 3: Kombinert elektrostimulator/EMG biofeedbackapparat

Hovedbrukerveiledning NeuroTrac MyoPlus Pro

Kort brukerveiledning 1 NeuroTrac MyoPlus Pro

Kort brukerveiledning 2 NeuroTrac MyoPlus Pro

Servicemanualer:

Delkontrakt 1: TENS

Servicemanual NeuroTrac MultiTENS

Delkontrakt 2: Elektrostimulator

Servicemanual NeuroTrac PelviTone

Delkontrakt 3: Kombinert elektrostimulator/EMG biofeedbackapparat

Servicemanual NeuroTrac MyoPlus Pro

CE-sertifikater:

Samsvarserklæring NeuroTrac- serien