Betydningen av terskelverdien i MyoPlus Pro

(Merk: Denne teksten omtaler ikke bruk og betydning av terskelverdi ved ETS (EMG-trigget stimulering))

Alle som bruker biofeedbackfunksjonen i MyoPlus Pro, har lagt merke til den – den tynne, blålilla streken som går rett over displayet når du bruker Knip/Hvil -, Malerog/eller Åpent Display– funksjonen i EMG-modus. Det mange kanskje ikke vet, er betydningen av den. For å si det enkelt: Terskelverdien gjør biofeedbacktreningen tilrettelagt for akkurat deg, og akkurat din bekkenbunnsmuskulatur – om den er sterk eller svak – og terskelverdien justeres i forhold til din målsetting og progresjon i treningen! Terskelverdien bestemmer skalaen EMG-målingene vises i, og er dermed viktig for å få en god visualisering av EMG-aktivitet.

Terskelverdien er den rette linjen midt på skjermen, Du ser at terskelverdien er automatisk innsatt (A) og stilt på 20 uV.

Alle som tar i bruk biofeedback-funksjonen i Myoplus Pro bør starte med å sette terskelverdien for pasienten. Vi har satt inn en standard verdi på 20 uV i apparatet. Slik kan du gå fram for å justere slik at den passer for din pasient:

Du finner Åpent Display under EMG-innstillingene i MyoPlus Pro

Sett apparatet i Åpent Display og instruer pasienten i god hvile og riktig knipeteknikk. Det er særlig viktig at riktig teknikk er innøvd, og at pasienten ikke bruker annen muskulatur enn bekkenbunnsmuskulaturen. Det er lett å «jukse» med resultatene ved at man bruker sterkere omkringliggende muskulatur slik som rumpe og lår for å få gode EMG-målinger.

Når dere har funnet en god og riktig teknikk, gjør gjerne en god hold-slipp (knip-hvil)-serie på et par minutter. Merke deg et ca. gjennomsnitt for knipestyrke gjennom serien, og bestem så en terskelverdi som ligger litt under dette gjennomsnittet. Husk at de aller, aller fleste setter en terskelverdi som er for høy!

Her er noen eksempler: Noen kvinner har en god knipestyrke og kan knipe sterkt og stabilt i flere minutter på rundt 30-40 uV. Avhengig av hvordan du ønsker å trene (styrke eller utholdenhet eller begge deler), så bør terskelverdien i dette tilfellet settes litt høyere enn den faste innsatte verdien på 20 uV – muligens rundt 25 uV hvis du trener utholdenhet i noen minutter og rundt 35 uV hvis du skal trene styrke (korte intervaller). Du vil da se at skjermbildet endrer seg, skjermbildet blir tilpasset til å gi deg tilbakemelding på akkurat din trening og den tynne, blålilla streken – terskelverdien – blir din ledesnor. Noen kvinner har kanskje litt svakere knipestyrke og kan ligge på rundt 10-15 uV når de trener noen minutter. Her kan det da være hensiktsmessig å sette terskelverdien på f.eks rundt 8 uV hvis du skal trene over tid. Skjermbildet vil da tilpasse seg den nye terskelverdien, og du vil få god tilbakemelding på skjermen.

Helt nederst i skjermbildet (på alle EMG-modusene) ser du bokstaven M. Denne indikerer at terskelverdien er manuelt satt. Vi anbefaler manuelt innsatt terskelverdi. Da holder denne seg fast og du kan endre den manuelt om ønskelig. Du bestemmer. Alternativet er A for automatisk innsatt terskelverdi. Da vil terskelverdien endre seg automatisk etter hvert som pasienten blir sterkere eller svakere, din treningsinnsats blir kvittert med enten en høyere eller lavere terskelverdi/målsetting neste gang du trener. Du bestemmer A (auto) eller M (manuell) ved å trykke på verktøy-symbolet under grafen.

Visste du at den innsatte terskelverdien blir tatt vare på og brukt også i de andre programmene i MyoPlus Pro (med unntak av spillene, her er det andre «regler»)? Bruker du et elektrostimuleringsprogram med intermitterende stimulering som program 3 eller program 6, så ser du at terskelverdien er med deg i pausene der du skal slappe av i muskulaturen (tilpasset skjermbilde). Bruker du et egenkomponert program med innlagte EMG-treninger, så er din individuelle terskelverdi også automatisk satt i disse.

Du kan stille terskelverdien på flere måter – direkte i skjermbildet ved å trykke på det lilla feltet som uthever den innsatte terskelverdien (bruk de lilla pilene til å justere opp og ned)

Eller

Ved å bruke de grå knappene øverst helt til høyre der du ser det står (THRS).

Noen gode tips:
Du kan også stille terskelverdien i apparatets «Globale Innstillinger» på åpningsskjermen.

Et godt tips: Har din pasient problemer med å få utslag i knipekurvene ved EMG biofeedbacktrening: Sjekk terskelverdien: Den har antagelig blitt satt altfor høyt eller altfor lavt. Sjekk også innstillingene M og A, noen kan ha en automatisk (A) justert terskelverdi og da kan terskelverdien lett leve sitt eget liv hvis en ikke følger med.

il du vite mer, ta en kikk på vår instruksjonsfilm her eller les vår brukerveiledning for MyoPlus Pro her.

Publisert

Endometriose

Bekkenbunnsplager & inkontinens

Underlivssmerter

Smertelindring & muskeltrening

Svangerskap og fødsel

Underlivssmerter

Hjelpemidler for Seksuallivet

Smerter ved samleie

Pelvic Pain Awareness Month

Pelvic Pain Awareness Month (Bekkensmerteoppmerksomhetsmåned): økt kunnskap og støtte for de som lever med bekkenbunnssmerter Pelvic Pain Awareness Month markeres i mai hvert år for å øke bevisstheten om bekkenbunnssmerter, en tilstand…

Nyheter

Smertelindring & muskeltrening

Ønsker du å stå på behandlerlisten vår?

Vi får ofte henvendelser fra helsepersonell og deres pasienter som ønsker å prøve TENS/TEMS som behandling. Vi har derfor opprettet en oversikt på vår nettside over terapeuter som innehar denne kompetansen. Dette…