Quintet AS inngår ny nasjonal innkjøpsavtale

Quintet AS har inngått en ny nasjonal innkjøpsavtale med Sykehusinnkjøp HF, som opererer på vegne av alle helseforetakene i Norge, på elektroterapeutiske behandlingshjelpemidler med forbruksmateriell. I dette inngår alt utstyr innenfor elektrostimulatorer og EMG biofeedback for behandling av inkontinens/bekkenrelaterte lidelser og utstyr innenfor TENS/TEMS for smertelindring og muskelstimulering. NeuroTrac PelviTone, NeuroTrac MyoPlus Pro og NeuroTrac MultiTENS er valgt som hovedprodukter, men dere vil finne de øvrige NeuroTrac-apparatene i tilleggssortimentet. Alt av forbruksmateriell er også inkludert i innkjøpsavtalen.

Avtalen vil tre i kraft 01.10.22 og vil potensielt vare i 6 år (2+2+2). Vi er inne i en implementeringsfase akkurat nå, og denne saken vil bli oppdatert med mer informasjon etter hvert som forberedelsene går over til konkrete retningslinjer til hvordan avtalen vil fungere for deg som rekvirerende terapeut. Vi i Quintet gleder oss til å ta fatt, og en ting er sikkert: Vi vil fortsatt være tilstede for dere – med veiledning og faglig støtte – som tidligere.   

Fakta Sykehusinnkjøp HF:

Sykehusinnkjøp HF sin oppgave er å gjennomføre anskaffelser på vegne av alle helseforetak i Norge. Dette omfatter nesten alle områder i spesialisthelsetjenesten, som for eksempel matvarer, IT-utstyr, legemidler, medisinsk-teknisk utstyr, medisinske og administrative forbruksvarer, og tjenester som vikarer og flyreiser. I norsk målestokk er helseforetakene store innkjøpere av utstyr, materiell, varer og tjenester, og kjøper samlet for flere milliarder kroner i året. Foretaket har fire eiere: Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF.