Gratis digitalt verktøy for kvinnehelse

Preforma.no er et gratis digitalt verktøy utarbeidet for å styrke kvinner i møte med helsevesenet. Det forbedrer konsultasjonen for både pasienten og behandler, og sørger for at pasienten kan stille mer forberedt til konsultasjon.

Verktøyet generer et ferdig forslag til en tekst kvinnen kan ta med til legen basert på svarene hun gir. På denne måten kommer de viktigste opplysningene frem på en rask og oversiktlig måte.

Preforma er utviklet av norske gynekologer med støtte fra Innovasjon Norge, Design og arkitektur Norge og Women Tech EU.

Vi i Quintet ønsker at flest mulig skal få nytte av Preforma, og anbefaler alle kvinner å bruke dette når de oppsøker helsevesenet med kvinnehelserelaterte plager. Sjekk det ut, og anbefal det gjerne til dine pasienter!

https://www.preforma.no/