Tibialisstimulering for barn

Denne siden er under oppbygging. Du kan ta en kikk på noen artikler vi har samlet her:

Masteroppgave i medisin om perifer nervemodulering for inkontinens hos barn (2018)

Denne nye masteroppgaven med tittel «Therapeutic Potensial of Peripheral Nerve Stimulation for Incontinence in the Pediatric Population» fra Nederland omhandler ulike teknikker ved bruk av perifer nervemodulering i behandlingen av urin-og fekal inkontinens hos barn.  Den beskriver relevant nevrofysiologi, virkningsmekanismer, elektrodeplasseringer og sammenligner resultater fra i alt 24 studier som oppfylte inklusjonskriteriene. Forfatteren Iris Duroi konkluderer med at studier på TENS (Transkutan Elektrisk Nervestimulering) og PTNS (Perkutan Tibialis Nerve Stimulering) rapporterer om fravær av komplikasjoner i motsetning til SNS (Sakral Nerve Stimulering), der mindre komplikasjoner ses ofte. Videre skriver hun at perifer nervemodulering gir tilfredsstillende effekt og mindre symptomer hos barn med ikke-nevrogen årsak til symptomene. Uroterapeutisk behandling skal opprettholdes i perioden med TENS behandling.

THERAPEUTIC POTENTIAL OF PERIPHERAL NERVE STIMULATION FOR INCONTINENCE IN THE PEDIATRIC POPULATION  

Iris Duroi Student number: 01205235

Supervisors: Prof. Dr. Y. Van Nieuwenhove, Dr. D. Van de Putte

A dissertation submitted to Ghent University in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Medicine in Medicine

Academic year: 2017 – 2018

Les hele masteroppgaven her

En unik randomisert, kontrollert studie fra 2015 med tittel

Transcutaneous posterior tibial nerve stimulation in pediatric overactive bladder: A preliminary report.

Patidar N1Mittal V1Kumar M1Sureka SK1Arora S1Ansari MS2.

bekrefter resultatene fra masterstudien. 40 barn med ikke-nevrogen OAB ble randomisert til enten testgruppe med aktiv tibialisstimulering, frekvens 20Hz, pulsbredde 200us, intensitet 0-10mA, 30 minutter x 1 ukentlig i 12 uker eller kontrollgruppe med passiv tibialisstimulering. Effektmål var OAB symptomer, inkontinensgrad, antall daglige miksjoner og maks miksjonsvolum før og etter behandling. Resultatene viste at 66.66% av pasientene i testgruppen rapportene at de var kurert for OAB symptomer, 23.81% rapporterte betydelig bedring sammenlignet med kun 6.25% i kontrollgruppen. Videre rapporterte 71.42% av pasientene i testgruppen en fullstendig bedring av inkontinens mens kun 12.5% av pasientene i kontrollgruppen rapporterte det samme. Forfatterne konkluderer med at transkutan posterior tibialis stimulering bør være del at behandlingstilbudet til pasienter ved en pediatrisk urologisk avdeling. Les abstraktet her.

Best effekt med kombinasjonsbehandling for overaktiv blære hos barn (2017)

Senter for barneinkontinens ved Århus universitetshospital har nettopp gjennomført og publisert en studie der de har evaluert kombinasjonsbehandling med sakral nerve elektrostimulering (med overflateelektroder) og medikamentet Oxybutinin, og konkludert med at nettopp denne kombinasjonsbehandlingen er adskillig bedre enn disse to behandlingene alene. Dersom du ønsker tilgang til hele studien, ta kontakt på post@quintet.no. Les sammendraget av studien her

Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation Combined with Oxybutynin is Superior to Monotherapy in Children with urge incontinence: A Randomized, Placebo Controlled Study.

Borch L., Hagstroem S., Kamperis K., Siggaard CV, Rittig S.

J Urol 2017 March 19

 

Barn og inkontinens (tibialisstimulering og TENS)

Jean-Francois Lecompte 2014 Evaluering av transkutan elektrisk posterior tibial nervestimulering for behandling av fekal og urinlekkasjer hos barn

Patidar N et al 2015Transcutaneous posterior tibial nerve stimulation in pediatric overactive bladder: A preliminary report.

Tugtepe H et al 2015 The effectiveness of transcutaneous electrical neural stimulation therapy in patients with urinary incontinence resistant to initial medical treatment

 

Current Treatment Options for Nonneurogenic Overactive Bladder in Children (2016)

Current Treatment Options for Nonneurogenic Overactive Bladder in Children: Denne oversiktsartikkelen beskriver og ser på effekt av ulike behandlingsalternativer for barn med overaktiv blære; blant andre uroterapi med blæretrening, tilpasset diett, vannlatingsstillinger og biofeedback. Studier på effekt av transkutan elektrisk nervestimulering (TENS), transkutan og perkutan tibialisstimulering samt sakral nervestimulering og medikamentell behandling omtales også. Les hele artikkelen.

Publisert

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter