TENS ved svangerskap- og fødsel

Sist oppdatert 29.02.24

 

I en amerikansk studie ble 272 kvinner som fikk TENS-behandling spurt om både smerteopplevelse og tilfredshet av behandlingen. Studien viser at kvinnene opplevde signifikant smertelindring med TENS (P=0,02). 78 % av kvinnene syntes TENS ga smertelindring for første del av fødselen, 80 % ville anbefalt TENS og 72 % ønsket å bruke TENS ved neste fødsel.


En dansk litteraturstudie fra 2020 som inkluderte 26 randomiserte kontrollerte studier viser en statistisk signifikant effekt av TENS på reduksjon av fødselssmerter. Forfatterne påpeker at det dessverre er mange studier av dårlig kvalitet, og at det trengs mer forskning på TENS og fødselssmerter. Vi er helt enige!


februar 2021 ble det publisert en spennende studie på fødsels-TENS som inkluderte 326 gravide kvinner. Studien er en enkelt-blindet randomisert kontrollert studie. Kvinnene og jordmødrene som deltok i studien var klar over hvorvidt de mottok TENS eller ikke, men statistikerne som analyserte resultatene visste ikke hvilke kvinner som hadde mottatt aktiv behandling.

Hovedfunnene ble målt ved bruk av VAS (visual analog scale). VAS ble målt ved start av aktiv fødsel (definert som 4 cm livmorhalsåpning), og TENS ble startet like etter første VAS-måling. VAS ble målt 30, 60 og 120 min. etter start av aktiv fødsel, og deretter 2-24 timer etter fødsel.

Gruppen som mottok TENS hadde signifikant lavere gjennomsnittlige VAS-scorer enn kontrollgruppen (p=0,001). I tillegg hadde gruppen som mottok TENS signifikant kortere aktiv fase av fødsel enn kontrollgruppen (p=0,001). Forfatterne konkluderer med at resultatene tyder på at TENS bør tilbys for å redusere smerte og korte ned den aktive fasen av fødselen.

Forfatterne mener den forkortede aktive fasen av fødselen kan skyldes bruk av både høyfrekvent og lavfrekvent TENS – hvor den lavfrekvente stimuleringen gir produksjon av endogene smertelindrende substanser (enkefaliner, endorfiner) i tillegg til økt produksjon av inhibitoriske nevrotransmittere (GABA og serotonin). Høyfrekvent stimulering gir smertelindring ved at smertesignalene hemmes på ryggmargsnivå.

Med vårt Obstetric TENS apparat kan brukeren enkelt bytte mellom høyfrekvent og lavfrekvent stimulering ved hjelp av en håndomkobler. Les mer om Obstetric TENS her!

Publisert

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter