Vibratorer

Siste revidert mars 2022 Vibratorer er de mest brukte seksuelle hjelpemidlene[1], og er særlig mye brukt hos de som sliter med å oppnå orgasme (anorgasme)[2]. Det er også vist effekt i behandling av erektil dysfunksjon, ejakulatorisk dysfunksjon, lystutfordringer og bekkenbunnsdysfunksjoner.[3] Vibratorer kommer i mange ulike utforminger og kan være batteridrevne, oppladbare eller forsynes direkte via ledning i stikkontakt. Kvinner[4] og menn[5] som bruker vibratorer scorer bedre på helsefremmende adferd og høy seksualfunksjon ifølge amerikanske studier. Lufttrykkbølger er en relativt ny form for stimulering som fortjener sin egen beskrivelse. Denne teknologien ble patentert i 2013 og stimulerer ved å sende ut milde trykkbølger av luft. Dette stimulerer nervene på en annen måte enn vibratorer, og kan være et nytt håp for de som ikke får god nok hjelp i tradisjonelle vibratorer.

Vibrasjon stimulerer en egen reseptortype

En egen type mekanoreseptor kalt Pacinis legeme spiller en sentral rolle i transduksjonen av vibreringssignaler[6]. Disse signalene sender fra individuelle nervefibre som etter hvert samler seg til n. pudendus og går videre inn til ryggmargen. Videre foregår det et komplekst samspill mellom ryggmargen, hjernestammen og cerebral cortex[7] som er vist å ha betydning for ereksjon i rottemodeller[8].  

Relevant fysiologi hos menn

Efferente signaler fra ryggmargen er ansvarlige for ereksjon, utløsning og orgasme[9]. Den bulbocavernøse refleksen bidrar til ereksjon og utløsning, og kan fremkalles ved stimulering av distale grener av n.pudendus[10]. Denne refleksen kan testes klinisk – for eksempel hos pasienter med ryggmargsskade – ved at man klemmer på glans penis og observerer om det er reflektorisk kontraksjon av anal muskulatur. Selv om høyere funksjoner enn ryggmargsrefleksene spiller en viktig rolle i seksualfunksjonen, så forklarer anatomien beskrevet over hvorfor stimulering av perifere nerver bidrar til ereksjon og utløsning. Vibratorbruk hos menn er ofte fokusert rundt penis, men også scrotum, perineum og anus er relevante områder for stimuli av mannlig genitalia[11]. Penis og omkringliggende områder er rikt innervert av både overfladiske og dype nerver som reagerer på en ulike typer endringer; trykk, temperatur, strekk osv.

Relevant fysiologi hos kvinner

Klitoris og penis er homologe organer, og mange av strukturene og nervebanene er tilsvarende hos kvinner. Det er likevel noen forskjeller i hvordan nervesystemet oppfører seg under seksuell opphisselse og orgasme hos kvinner. Blant annet er det vist at det autonome nervesystemet har forskjellig virkning: Moderat aktivering hemmer ereksjon hos menn mens det ser ut til å fremme vaginal blodgjennomstrømming hos kvinner[12]. Forskjellen i autonom aktivitet har nok også sammenheng med at sensitiviteten og den økte blodgjennomstrømmingen vedvarer i vulva og vagina, men ikke i penis[13]. Følsomheten øker når blodtrykket i kjønnsorganene øker[14], og vibratorer kan øke blodgjennomstrømmingen også etter at man tar bort vibratoren. Dette synes å ha sammenheng med at vibratoren øker sympatisk nerveaktivitet[15]. Pulserende mønster ser ut til å ha sterkere effekt på økt blodgjennomstrømming enn kontinuerlig vibrering[16]. Når blodgjennomstrømmingen er maksimal ser imidlertid kontinuerlig vibrering ut til å bedre fremkalle den høye pulsen med sympatisk nerveaktivitet som er assosiert med orgasme[17]. Hos kvinner er det også vist stor genital nevroplastisitet gjennom livsløpet – særlig i forbindelse med fødsel og overgangsalder[18]. Det er i dyremodeller vist kraftig nedregulering av sensitivitet i forbindelse med svangerskap og fødsel, og en påfølgende rask resensibilisering etter fødsel[19]. Noen studier hos mennesker viser at sensibiliteten til og med kan være høyere postpartum enn før svangerskapet[20]. Kvinner med inkontinens og/eller seksuell dysfunksjon er vist å ha lavere sensibilitet genitalt[21]. Ved overgangsalderen ser klitoris’ sensitivitet ut til å holde seg bedre enn vaginas sensitivitet[22], og klitorisvibratorer kan derfor være viktigere enn innvendige vibratorer hos denne gruppen.
calexotics truse
Calexotics trusevibrator med fjernkontroll

Bekkenbunnsmuskulatur som mål for vibrasjonsterapi

Bekkenbunnen utgjør også en viktig komponent av seksuell fysiologi og vibrasjonsterapi. Genital vibrasjonsterapi øker vasodilatasjon og blodgjennomstrømmingen i bekkenbunnen. Den oscillerende bevegelsen vibratoren skaper induserer strekking og forkorting av muskulaturen som trigger det toniske vibrasjonskomplekset, som igjen stimulerer muskelspindlene[23]. I tillegg øker forbrenningsraten i musklene og dette skaper lokal vasodilatasjon og økt blodgjennomstrømming[24]. Denne økte perfusjonen bidrar til avspenning i muskulaturen og nedsatt muskeltonus[25]. Vibratorer kan derfor også være en nyttig oppvarming ved avspenning eller trening av bekkenbunnsmuskulatur uten at det nødvendigvis er til seksuell aktivitet. Vibratorer kan også brukes til bevissthetstrening og bedre kontakt med bekkenbunnen[26].

Vibrasjonsterapi mot erektil dysfunksjon?

Vibrasjonsterapi mot erektil dysfunksjon har også fremkommet som et alternativ i nyere tid[27]. Teorien bak virkningen til vibrasjonsterapi er at stimulering av pudendalnerven bidrar til NO-frigjøring som igjen fører til relaksering av glatt muskulatur og fylling av svampelegemene[28]. Vibratorer er også blitt brukt som tilleggsterapi hos menn med erektil dysfunksjon etter prostatektomi, med lovende resultater[29].
ferticare
Ferticare 2.0 penisvibrator

Ryggmargsskade hos menn

Vibratorbruk hos menn med sterkt nedsatt følsomhet på grunn av ryggmargsskade, nevrologisk sykdom eller andre tilstander har lenge eksistert for innsamling av sæd ved barneønske[30]. Dette krever intakte refleksbaner, og menn med skader lavere enn T10 vil derfor ha dårligere forutsetninger for å lykkes med en penisvibrator[31]. Penisvibratorer kan brukes både til behandling av for tidlig og for sen utløsning[32], men vi vet foreløpig lite om de nøyaktige parameterne som fungerer best i hvert enkelttilfelle.

Smertetilstander og stråling mot bekkenbunn

Ved bekkenbunnsplager og smertetilstander i bekkenbunnen kan vibratorer være gunstige[33]. Vibratorer er også nyttige tillegg til behandling med dilator etter stråleterapi og ved ulike smertetilstander[34]. I tråd med dette er også vibratorer effektive i desensibilisering ved provosert vestibulodyni[35]. En enkeltstående studie på 49 kvinner med dyspareuni viste også gode resultater ved bruk av dilator til å behandle den muskulære smertekomponenten[36].
Arcwave Ion masturbator

Vibratorbruk i parterapi

Vibratorer kan også være et godt hjelpemiddel for par som ønsker å forbedre seksuallivet. En vibrator kan avlaste ansvarsfølelsen for å gi partneren orgasme ifølge en amerikansk studie[37], den samme studien fant også at de fleste deltakerne mente vibratorer forbedret parforholdets seksuelle helse. Vibratorer øker sannsynligheten for orgasme hos kvinnen, og gjør det enklere å oppnå orgasme ved fatigue[38]. For par der samleie med erigert penis og vaginal penetrasjon er ønsket, men ikke mulig å oppnå kan også vibratorer hjelpe til å oppnå intimitet og nærhet[39]. Ved smertetilstander kan også den insertive partner bruke masturbator slik at paret kan ha opplevelsen av samleie uten at den reseptive partneren får smerter og ubehag.
[1] Herbenick D, et al. Prevalence and characteristics of vibrator use by women in the United States: results from a nationally representative study. J Sex Med 2009;6:1857–66. [2] Jannini EA, et al. “Ethical aspects of sexual medicine. Internet, vibrators, and other sex aids: toys or therapeutic instruments?” J Sex Med 2012;9:2994–3001 Marcus BS. “Changes in a woman’s sexual experience and expectations following the introduction of electric vibrator assistance.” J Sex Med 2011;8:3398–406 Kingsberg SA et al. “Female sexual dysfunction—medical and psychologicaltreatments, committee 14.” J Sex Med 2017;14:1463–91 [3] Jordan ER. Et al. «Genital vibration for sexual function and enhancement: a review of evidence» Sex Rel Ther 2018;33(3): 264-274 [4] Herbenick D. et al. “Prevalence and characteristics of vibrator use by women in the United States: results from a nationally representative study” J Sex Med 2009 Jul;6(7):1857-66 [5] Reece M. et al. “Prevalence and characteristics of vibrator use by men in the United States” J Sex Med 2009 Jul;6(7):1867-74 [6] Tajkarimi K, & Burnett AL “The role of genital nerve afferents in the physiology of the sexual response and pelvic floor function.” Jour Sex Med 2011 8(5), 1299–1312. [7] Steers WD “Neural pathways and central sites involved in penile erection: Neuroanatomy and clinical implications.” Neurosc Biob Rev, 2000 24, 507–516. [8] Tajkarimi K, & Burnett AL “The role of genital nerve afferents in the physiology of the sexual response and pelvic floor function.” Jour Sex Med 2011 8(5), 1299–1312. Argiolas A, Melis MR, & Gessa GL Intraventricular oxytocin induces yawning and penile erection in rats. 1985 Europ Jour  Pharm, 117, 395–396 Yanagimoto M, et al. “Afferents originating from the dorsal penile nerve excite oxytocin cells in the hypothalamic paraventricular nucleus of the rat.” 1996 Brain Res, 733, 292–296.   [9] Everaert K, et al. “Neuroanatomy and neurophysiology related to sexual dysfunction in male neurogenic patients with lesions to the spinal cord or peripheral nerves.” 2010 Spinal Cord, 48, 182–191. Steers WD “Neural pathways and central sites involved in penile erection: Neuroanatomy and clinical implications.” Neurosc Biob Rev, 2000 24, 507–516. [10] Granata G, Padua L, et al. «Electrophysiological study of the bulbocavernosus reflex: Normative data.” Func Neurol 2013, 28(4), 293–295. Steers WD “Neural pathways and central sites involved in penile erection: Neuroanatomy and clinical implications.” Neurosc Biob Rev, 2000 24, 507–516. [11] Reece M, et al. “Characteristics of vibrator use by gay and bisexually identified men in the United States.” Jour Sex Med 2010 7, 3467–3476.   [12] Bradford A, & Meston CM “ The impact of anxiety on sexual arousal in women”. Behav Res Ther 2006, 44, 1067–1077. Brotto LA, & Gorzalka BB “Genital and subjective sexual arousal in postmenopausal women: Influence of laboratory-induced hyperventilation”. Jour Sex MarTher 2002 28(Suppl. 1), 39–53 Elliott AN, & O’Donohue WT “The effects of anxiety and distraction on sexual arousal in a nonclinical sample of heterosexual women.” Arch Sex Beh 1997 26, 607–624. Hoon PW et al. “A test of reciprocal inhibition: Are anxiety and sexual arousal in women mutually inhibitory?” Jour Abn Psych 1977 86, 65–74 Lorenz TA et al. “Evidence for a curvilinear relationship between sympathetic nervous system activation and women’s physiological sexual arousal” 2012 Psychophysiology, 49, 111–117. Meston CM, & Gorzalka BB “The effects of sympathetic activation on physiological and subjective sexual arousal in women.” 1995 Behaviour Research and Therapy, 33(6), 651–664. Meston CM, & Heiman JR “Ephedrine-activated physiological sexual arousal in women.” 1998 Archives of General Psychiatry, 55, 652–656 Meston CM, Gorzalka BB, & Wright JM “Inhibition of subjective and physiological sexual arousal in women by clonidine.” 1997 Psychosomatic Medicine, 59, 399–407. Palace EM, & Gorzalka BB “The enhancing effects of anxiety on arousal in sexually dysfunctional and functional women.” 1990 Jour Abn Psych 99, 403–411. [13] Amberson JI, & Hoon PW “Hemodynamics of sequential orgasm” 1985 Arch Sex Beh 14, 351–360 [14] Paterson LQ et al. “Pleasure and pain: The effect of (almost) having an orgasm on genital and nongenital sensitivity”. 2013 Jour Sex Med 10, 1531–1544. [15] Okada A et al. “Experimental studies on the effects of vibration and noise on sympathetic nerve activity in skin.” 1991 Euro Jour Appl Physiol Occup Physiol 62, 324–331. [16] Di Marino V, & Lepidi H “Innervation of the bulbo-clitoral organ In Anatomic study of the clitoris and the bulbo-clitoral organ” (pp. 71–80). 2014 Switzerland: Springer International. [17] Carmichael MS et al. “Relationships among cardiovascular, muscular, and oxytocin responses during human sexual activity.” 1994 Arch Sex Beh 23, 59–79. [18] Brauer MM, & Smith PG “Estrogen and female reproductive tract innervation: Cellular and molecular mechanisms of autonomic neuroplasticity.” 2015 Auton Neurosc-Bas and Clin, 187, 1–17. [19] Datta S, et al. “Differential sensitivities of mammalian nerve fibers during pregnancy.” 1983 Anesthesia and Analgesia, 62, 1070–1072. Liao Z, & Smith PG “Adaptive plasticity of vaginal innervation in term pregnant rats.” 2011Reproductive Science, 18, 1237–1245 [20] Connolly A et al. “Effects of pregnancy and childbirth on postpartum sexual function: A longitudinal prospective study.” 2005 International Urogynecology Journal and Pelvic Floor Dysfunction, 16, 263–267 [21] Lowenstein L et al. “Is there an association between female urinary incontinence and decreased genital sensation?” 2011 Neurourology and Urodynamics, 30, 1291–1294. Esposito K et al. “Quantitative sensory and autonomic testing in nondiabetic women with sexual dysfunction.” 2007 Jour Sex Med 4, 1367–1372. [22] Vardi Y et al. “Normative values for female genital sensation.” 2000 Urol, 56, 1035–1040   [23] Cardinale M, & Bosco C “The use of vibration as an exercise intervention.” 2003 Exerc Sport Scien Rev, 31, 3–7.   [24] Fuller JT et al. “Effect of vibration on muscle perfusion: A systematic review.” 2013 Clin Physiol Funct Imag, 33, 1–10. [25] Swayne O et al. “Transcallosal sensorimotor integration: Effects of sensory input on cortical projections to the contralateral hand.” 2006 Clin Neurophysiol, 117, 855–863. [26] Fuller JT et al. “Effect of vibration on muscle perfusion: A systematic review.” 2013 Clin Physiol Funct Imag, 33, 1–10. Swayne O et al. “Transcallosal sensorimotor integration: Effects of sensory input on cortical projections to the contralateral hand.” 2006 Clin Neurophysiol, 117, 855–863.   [27] Sikka SC, Tajkarim K, Burnett AL, & Hellstrom WJG “An objective evaluation of Viberect (male vibrator device) in inducing functional erection in comparison to intracavernosal vasoactive injection for penile duplex Doppler ultrasound blood flow analysis.” 2016 Abstract presented at the 26th International Prostate Cancer Update Meeting, Vail, CO. Se ev. Powerpoint-presentasjon https://grandroundsinurology.com/wp-content/uploads/2016/01/Poster-16-019-Tajkarimi-Sat.pdf  [sist lastet ned 02.03.2022]   [28] Sonksen J, & Ohl DA “Penile vibratory stimulation and electroejaculation in the treatment of ejaculatory dysfunction.” 2002 Int Jour Androl 25, 324–332. [29] Fode M et al. “Penile vibratory stimulation in the recovery of urinary continence and erectile function after nerve-sparing radical prostatectomy: A randomized, controlled trial.” 2014 BJU International, 114, 111–117. Fode M, & Sonksen J “Penile vibratory stimulation in the treatment of post-prostatectomy incontinence: A randomized pilot study.” 2015 Neurourol and Urodyn, 34, 117–122.   [30] Previnaire JG et al. “Sexual disorders in men with multiple sclerosis: Evaluation and management.” 2014 Annals Physic Rehab Med, 57, 329–336. Sobrero AJ et al. “Technic for the induction of ejaculation in humans”. 1965 Fert Ster 16, 765–767. Sonksen J, & Ohl DA “Penile vibratory stimulation and electroejaculation in the treatment of ejaculatory dysfunction.” 2002 International Journal of Andrology, 25, 324–332.   [31] Sonksen J, & Ohl DA “Penile vibratory stimulation and electroejaculation in the treatment of ejaculatory dysfunction.” 2002 International Journal of Andrology, 25, 324–332.   [32] Fode M et al. “Penile vibratory stimulation in the recovery of urinary continence and erectile function after nerve-sparing radical prostatectomy: A randomized, controlled trial.” 2014 BJU International, 114, 111–117. Jern P “Evaluation of a behavioral treatment intervention for premature ejaculation using a handheld stimulating device.” 2014 Jour Sex Mar Ther, 40, 358–366. Nelson CJ et al. “Assessment of penile vibratory stimulation as a management strategy in men with secondary retarded orgasm.” 2007 Urology, 69, 552–555. Segal RL et al. “Viberect penile vibratory stimulation system: Evaluation of its erectogenic efficacy.” 2013 Can Jour Urol, 20(4), 6844–6847. [33] Zolnoun D et al. “Patient perceptions of vulvar vibration therapy for refractory vulvar pain.” 2008 Sexual and Relationship Therapy, 23, 345–353.   [34] Bakker RM et al. “Qualitative accounts of patients’ determinants of vaginal dilator use after pelvic radiotherapy.” 2015 Jour Sex Med, 12, 764–773. Zolnoun D et al. “Patient perceptions of vulvar vibration therapy for refractory vulvar pain.” 2008 Sexual and Relationship Therapy, 23, 345–353.   [35] Dhar R, & Nunns D “Vulvodynia management.” 2009 Obstetrics, Gynaecol Repro Med, 19, 175–177   [36] Zolnoun D et al. “Patient perceptions of vulvar vibration therapy for refractory vulvar pain.” 2008 Sexual and Relationship Therapy, 23, 345–353.   [37] Herbenick D et al. “Women’s vibrator use in sexual partnerships: Results from a nationally representative survey in the United States.” 2010 Jour Sex Mar Ther, 36, 49–65. [38] Marcus BS “Changes in a woman’s sexual experience and expectations following the introduction of electric vibrator assistance.” 2011 Jour Sex Med, 8, 3398–3406. [39] Gilbert E, et al. “Renegotiating sexuality and intimacy in the context of cancer: The experiences of carers.” 2010 Arch Sex Beh 39, 998–1009.

Publisert

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter