Høstkurset 2019 – foredrag

Program

Evalueringsskjema

Alle foredragene er i PDF-format, og lastes kun opp med tillatelse fra foredragsholderne. Vi ber om at dere som laster ned/skriver ut foredragene verner om opphavsrett. 

Torsdag 17. oktober:

Velkommen og presentasjon av program – Hanna Solberg

Elektrostimulering og biofeedback – Aron Willems

En uroterapeuts tilnærming til nevrologiske pasienter med dysfunksjon i bekkenet – Hildegunn Gjerald

Barnefødsler og rehabilitering av fødselsskader – Clara Karoliussen

Demonstrasjon av MyoPlus Pro – Bente Lunde

Fredag 18. oktober:

Kroniske underlivssmerter – Mette Løkeland

Den kompliserte bekkenbunnen, casepresentasjoner – Linda Sørby

Seksualitet – et tema for helsearbeidere – Tore Borg

Seksuell helse og NAV-ordning – Christer Wiese Bergene